Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Greft Ve Doku Replasmanı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diyabetik hastalarda ayaklarda gelişen ülserler büyük bir problem teşkil eder, hastane yatışı ve amputasyonların önde gelen nedenidir. Tedavide mevcut tedavi stratejilerinin çeşitliliğine rağmen hepsi tamamen iyileşmez. Yaraların kapanmasında yardımcı olarak deri grefti ve doku replasman ürünleriyle yapılan ek tedaviler geliştirildi.

Derleme sorusu

Diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde deri grefti ve doku replasmanının fayda ve zararları neler?

Bulgular

İki tip cilt grefti ya da doku replasmanını olağan bakımla kıyaslayan 13 ve iki greft ve doku replasmanını birbirine karşı kıyaslayan 4 randomize kontrollü araştırma derlendi. 17 çalışmada toplam 1655 katılımcı randomize edildi. Çalışmalarda kayırma hatası riski değişkendi. En büyük kusur körleme olmaması, endüstri ilişkisi ve negatif sonuç raporlayan küçük çalışmaların yayınlanma ihtimalinin düşük olmasıydı. Ters olay oranları çok değişkendi.

Karar

Derlenen 17 çalışmaya dayanarak, diyabetli hastalarda standart bakımın yanı sıra uygulanan cilt greftleri ve doku replasmanları tek başına standart bakıma kıyasla ayak ülserlerinin iyileşme oranını artırıyor ve hafifçe daha az amputasyonla sonuçlanıyor. Ancak uzun vadeli etkinliğe dair kanıtlar eksik ve mali etkinlik belirsiz. Belli bir tipte cilt grefti ya da doku replasmanı tavsiye edebilmemiz için yeterli kanıt bulunmuyor.

Bu basit dilli özet 9 Nisan 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

Santema TB, Poyck PPC, Ubbink DT. Skin grafting and tissue replacement for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011255. DOI: 10.1002/14651858.CD011255.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Ayak Yara Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv