Enfeksiyon Nedenli Olmayan Kronik Üveitte Steroid İmplantı

Cochrane derleme özeti

Üveit iltihapla giden bir grup göz hastalığını ifade eder. Yüksek gelirli ülkelerde görme kaybının 5. sırada gelen nedenidir ve körlüklerin %5 - %20’sinden sorumludur. Hastalık en çok çalışma yaşındaki insanları etkiler. Düşük gelirli ülkelerde üveit legal körlüğün %2.4 ile %24’ünden sorumludur. Bu rakamlar enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz tüm üveit tipleri için geçerli, bu nedenle de enfeksiyöz olmayan üveit prevalansı muhtemelen bu hesaplardan daha düşük.

Bu derlemede sadece gözün arka kısmında koroidea, retina ve/veya vitrede görülen arka üveite odaklanmamız mümkün oldu. ABD’de tek başına arka üveit tüm olguların yaklaşık %15-22’sini oluşturur ve yaklaşık %10 legal körlüğe neden olur. Arka üveit primer olarak steroidler gibi iltihabı azaltan ilaçlarla sistemik ya da lokâl olarak tedavi edilir.

Derleme sorusu

Efeksiyöz olmayan arka üveitte standart bakıma ek olarak doğrudan göze takılan steroid cihazlarını kıyasladık. Steroid implantların üveit tedavisinde sade standart bakıma kıyasla daha iyi olup olmadığı ve yan etkilerinin daha az olup olmadığını araştırdık.

Çalışma özellikleri

Flosinolon asetonid implantlarını standart bakıma karşı kıyaslayan 2 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bu çalışmalara Avustralya, Fransa, Almanya, İsrail, Portekiz, Güney Arabistan, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’de yapıldı 6 yaş üstü katılımcılarla yapıldı izlem süresi 2 yıldı. Kanıtlar 6 Kasım 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalar flosinolon implantı hakkında biraz farklı soruları cevaplamak için tasarlandığından ilaçların ne kadar işe yaradığını görmek için veriler kombine edilemedi. Ancak olağan görülen yan etkilerle ilgili verileri kombine edebildik. Kombine analiz steroid implant grubunda katarakt ve göz içi basıncı artışı için daha fazla ameliyatı gerektiğini gösterdi. Steroid implantların standart bakımdan daha iyi olup olmadığını belirleyemedik.

Kanıt kalitesi

Erişilen yayınların toplam kalitesi ortaydı. Bu da, ileride yapılacak çalışmaların derlememizde sunulan sonuçlara önemli bir etki yapmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Brady CJ, Villanti AC, Law H, Rahimy E, Reddy R, Sieving PC, Garg SJ, Tang J. Corticosteroid implants for chronic non-infectious uveitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD010469. DOI: 10.1002/14651858.CD010469.pub2

Orijinal özet için: Üveitte Steroid İmplantlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv