Epilepside Ketojenik Ve Başka Diyet Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu nöbetler görülür. Çoğu nöbetler bir ya da birden fazla antiepileptik ilaçla kontrol edilebilir ancak bir zaman sonra bu ilaçlar fayda sağlamayabilir (ilaca dirençli epilepsi). İlaca dirençli epilepsisi olan insanlarda ketojenik diyet denen özel bir diyet düşünülebilir. Ketojenik diyetlerde yağ fazla ve karbonihdrat düşük.

Bu derlemede ketojenik diyetin (KD) nöbet kontrolü, bilişim (e.g. çocuklarda öğrenme, konsantrasyon ve akademik performans; büyüklerde öğrenme, konsantrasyon ve hafıza) ve davranışlara etkisini araştırmak hedeflendi. Diyetin yan etkileri ve çalışmayı terk eden hasta sayısı ve nedenleri de araştırıldı.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Martına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Bilgi tabanlarında epilepsili çocuk ve erişkinlerde ketojenik diyeti başka tedavilerle kıyaslayan randomize kontrollü çalışmalar arandı. Toplam 427 katılımcıyla yürütülen 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmalar 3 – 6 ay arası sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede tartışılan RK araştırmalar epilepside KD kullanımı için umut verici sonuçlar gösterdi. Üç ay 4:1 oranında yağ/KH+protein diyeti alan bir grupta nöbetsizlik oranı %55’e ve aynı diyetle bir başka grupta nöbet azalma oranı %85’e kadar ulaştı.*

Ketojenik diyetin kısa vadeli yan etkileri arasında ishal, kabızlık ve kusma bulundu. Uzun vadede kalp sağlığı da etkilenebilir.

Tüm çalışmalarda nöbetlerde iyileşme olmaması ve diyete toleransın kötü olması nedeniyle araştırmadan ayrılan hastalar bildirildi.

Hiç bir çalışma ketojenik diyetin bilişim ve davranışa etkileri bildirilmedi.

Yakınlarda modifiye Atkins ketojenik diyeti gibi başka ve daha uygun ketojenik diyetlerin de, daha kısıtlayıcı olanlara benzer etkileri olduğu bulundu. Ancak daha çok araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalar katılımcı sayısının azlığı ve sadece çocukların alınmasıyla sınırlıydı, bu nedenle kanıt kalitesi düşük.

Halen bu diyetlerin erişkinde kullanımı hakkında az araştırma var ve daha fazla yapılması gerekiyor.

* Metinde nöbet kontrolüne etki belirtilmemiş. Bu cümleler özete sırasıyla yazarların kararı ve tıbbi özet bölümlerinden alınarak eklendi.

Kaynak

Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD001903. DOI: 10.1002/14651858.CD001903.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Ketojenik Atkins

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv