Hipotansif Şokta Vazopressörler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede, kan dolaşımı bozuk ağır hastalarda, kan basıncını artıran ilaçların ölüm riskine etkilerine dair kanıt aradık.

Arka plan

Dolaşım şoku, kan akımının bozulmasına bağlı, dokulara kan ulaşımının azalması ve oksijen gereğinin karşılanamamasına bağlı, yaşamı tehdit edici bir durumdur

Şokun tipik belirtileri kan basıncının düşmesi, nabzın hızlanması ve idrar çıkışında azalmanın gösterdiği düşük doku perfüzyonu, konfüzyon ve şuur kaybıdır.

Yoğun bakımlarda ölüm oranları, altta yatan duruma bağlı olarak %16 ile 60 arasında değişir, Tedavi olarak önce sıvı takviyesi yapılır, ardından gerekirse vazopressör ilaç kullanımı gelir.

Vazopressörler kan basıncını yükseltir. Kullanılabilecek 6 vazopressör ilaç vardır ve yoğun bakımda dolaşım yetmezliğini düzeltmek için başarıyla kullanılıyor. Bunların sürviye etkileri tartışma konusu ve araştırılması gerekiyor.

Bu derleme, tek başına ya da başkalarıyla kombine kullanılan bir vazopressör ilacın, diğerlerinden daha iyi ya da kötü olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Haziranına kadar güncel

Çalışma özellikleri

Dolaşım yetmezliği olan toplam 3497 ağır hastayla yapılmış 28 randomize kontrollü araştırma belirledik. Hastalar 1 yıla kadar izlendi, 1773’ü öldü.

Hastalarda dopamin, noradrenalin, adrenalin, fenilefrin, vazopressin ve terlipressin kullanıldı ve 12 ayrı kıyaslama yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Özet olarak, raporlanan en geç ölüm göz önüne alındığında, tek başına ya da kombine kullanılan ilaçlarla yapılan kıyaslamaların hiçbirinde ölüm riskinde anlamlı fark bulunmadı.

Dopaminle tedavi edilen hastalarda, noradrenalinle tedavi edilenlere kıyasla kalp ritminde bozulma daha sık görüldü.

Kanıt kalitesi noradrenalin dopamin kıyaslaması için yüksek, diğer kıyaslamalar için çok düşükle orta arasındaydı.

Birkaçı büyük çaplı ve farklı kalitedeki çalışmalar arasında bulgular tutarlıydı.

Kaynak

Gamper G, Havel C, Arrich J, Losert H, Pace N, Müllner M, Herkner H. Vasopressors for hypotensive shock. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD003709. DOI: 10.1002/14651858.CD003709.pub4

Orijinal özet için: Şokta Vazopressör Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv