Graves Hastalığında Antitiroid İlaçlara Karşı Radyoiyot Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Graves hastalığı tedavisinde radyoaktif iyot tedavisi antitiroid ilaçlardan daha mı iyi?

Arka plan

Graves hastalığı tiroid bezini etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Vücudun bağışıklık sistemi tiroide karşı antikor üretir, bu antikorlar tiroid bezini uyararak aşırı hormon salgılanmasına neden olur (hipertiroidi). Bu hastalık en sık görülen hipertiroidi nedenidir. Diğer özellikleri arasında tiroid bezinin büyümesi ve göz hastalığı (Graves oftalmopatisi) bulunur. Günümüzde tedavi olarak en sık metimazol, propiltiyourasil ve radyoaktif iyot kullanılır. Radyoaktif iyot, bez hücrelerinin çoğunu öldürür, böylece tiroid hormonu sekresyonu büyük ölçüde azalır. Antitiroid ilaçlar tiroid hormonu üretimini engeller.

Çalışma özellikleri

Toplam 425 erişkin katılımcıyla yapılan 2 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 204 hasta radyoiyot, 221 hasta metimazol kullanımına randomize edildi. İzlemler araştırılan sonuç ölçütüne göre 2 yılla 21 yıl arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Araştırma yazarları sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin iki tedavi grubu arasında benzer olduğunu bildirdi ancak kesin veriler yayınlanmadı.

Bazı hastalarda görülen ciddi bir göz hastalığı olan Graves oftalmopatisi gelişimi ya da kötüleşmesi radyoiyot alan 1000 hastadan 361’inde görülürken, metimazol alanlardan 186’sında görüldü. Katılımcıların büyük bir yüzdesi, Graves oftalmopatisinin gelişim ve kötüleşme riskiyle ilişkili olan sigara kullanıcısıydı.

Metimazol kullanan 68 katılımcıdan 64’ünde (%94) normal tiroid işlevi geri kazanılırken (ötiroidi) radyoiyot kullananların hiçbirinde bu sağlanamadı. Bu araştırmada her iki kolda da tiroid hormonu tedavisine ötiroidi sağlamak için erken başlanmadı.

Hipertiroidide nüksler metimazol tedavisinden sonra daha sık görüldü ancak iki araştırma arasında büyük fark olduğundan etki büyüklüğü belirsiz.

Radyoaktif iyot tedavisinin bir yan etkisi olarak hipotiroidi 41 katılımcıdan 39’unda görülürken metimazol tedavisinde görülmedi. Yine bu çalışmada da hipotiroididen kaçınmak amacıyla radyoiyot grubunda tiroksin tedavisine erken başlanmadı. Metimazolle ilgili yan etkiler 215 katılımcıdan 23’ünde görüldü (%11). Çalışmalarda herhangi bir nedenle ölüm ya da kemik mineral yoğunluğu gibi ölçütler raporlanmadı.

Bir çalışmada İsveç sağlık ödeme sistemine göre nüks etmeyen hastalarla ilgili sosyoekonomik etkiler raporlandı. Maliyet metimazol tedavisinde 1126-1164 ABD doları arasında, radyoiyot tedavisinde 1862 dolardı. Nüks eden hastalarda metimazol tedavisi 1972 dolara ve radyoiyot tedavisi 2760 dolara mal oldu.

Kanıt kalitesi

Her sonuç ölçütü için bir ya da iki çalışmadan veri sağlandığı ve katılımcı sayısı az olduğu için kanıt kalitesine genel olarak düşük ya da çok düşük değer biçildi. Diğer bir kısıtlama olarak, antitiroid ilaçlar arasında sadece metimazol değerlendirildi ki bu da bulgularımızın propiltiyourasil gibi diğer ilaçlara uygulanabilirliğini sınırlıyor.

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar güncel.

Kaynak

Ma C, Xie J, Wang H, Li J, Chen S. Radioiodine therapy versus antithyroid medications for Graves' disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD010094. DOI: 10.1002/14651858.CD010094.pub2

Orijinal özet için: Hipertiroidide Metimazol Ve Radyoiyot

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv