Febril Nötropeni Olan Kanserli Çocuklarda, Çok Erken, Erken Ve Erken Olmayan Taburculuk

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ateşli (febril) nötropeni olan kanserli çocukların seçilmiş bir grubunu hastaneden erken taburcu etmenin (ortalama 5 günden az) erken olmayan taburculuktan (ortalama 5 gün ve daha fazla) aşağı olup olmadığını belirlemeyi hedefledik. Bunun yanında çok erken taburculuğun (ortalama 24 saatten az) da erken ve erken olmayan taburculuktan aşağı olup olmadığını değerlendirdik.

Arka plan

Kanserli çocuklarda kemoterapi kandaki lökosit sayısını düşürebilir (nötropeni). Yüksek bakteriyel enfeksiyon riski ve enfeksiyonların ani ve şiddetli seyri nedeniyle, kanserli çocuklarda febril nötropeninin standart bakımı rutin yatış ve İV geniş spektrumlu antibiyotik tedavisidir. Ancak nötropeniyle birlikte görülen ateşin nedenleri daha hafif olabilir ve bu çocukların bir alt grubunda uzun süre yatarak tedavi gereksiz olabilir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Kasımına kadar güncel. Derleme için yapılan taramada 2 araştırma bulundu. 2004 yılında Santolaya erken taburculuğu erken olmayan taburculuğa karşı kıyasladı. Brack ise 2012 yılında çok erken taburculuğu erken taburculuğa karşı kıyasladı.

Anahtar sonuçlar

Bakteriyel enfeksiyon riski düşük, kanserli ve febril nötropenisi olan çocuklarda erken taburculuk erken olmayan taburculuktan daha güvensiz görünmedi; iki grup arasında tedavi başarısızlığında net fark kanıtı bulunmadı. Bunun yanında erken taburcu olan grupta tedavi masrafları daha azdı.

Çok erken taburculukla ilgili olarak da, bu yaklaşım erken taburculuktan daha güvensiz görünmedi; iki grup arasında tedavi başarısızlığında net fark kanıtı bulunmadı.

Çok erken ve erken taburculuk arasında tedavi süreleri farklıydı; çok erken grupta İV antibiyotik tedavi süresi daha kısa ve erken grupta oral antibiyotik tedavi süresi daha kısaydı. Ancak total antibiyotik tedavi sürelerinin farklı olduğuna dair net kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Raporlanan iki kıyaslama için de kanıt kalitesi düşüktü. Derlenen çalışmalar nispeten küçük ve katılımcı sayıları azdı. Bu durumda net fark kanıtı bulunmaması örneğin derlenen çalışmaların gücünün yetersizliğine bağlanabilir. Maalesef araştırma verilerinin toplu analizi mümkün olmadı.

Karar

Sonuç olarak gerek yeniden yatışlar gerekse antibiyotik ayarlamaları (veya ikisi) ve ölümler için kanıtlar oldukça sınırlıydı ancak febril nötropeni olan ve invazif bakteriyel enfeksiyon riski düşük kanserli çocuklarda erken taburculuğun erken olmayandan veya çok erken taburculuğun erken olandan daha güvensiz olduğuna dair kanıt yoktu. Bu sonuçların konfirmasyonu ya da reddedilmesi için daha fazla ve büyük araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Loeffen EAH, te Poele EM, Tissing WJE, Boezen H, de Bont ESJM. Very early discharge versus early discharge versus non-early discharge in children with cancer and febrile neutropenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD008382. DOI: 10.1002/14651858.CD008382.pub2

Orijinal özet için: Febril Nötropenide Yatış Süresi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar