Venöz Bacak Ülserlerinde Ağızdan Aspirin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Venöz bacak ülserleri (VBÜ) en sık görülen bacak ülseri olup bacak venlerinde kan akımının zayıflaması (kronik venöz yetmezlik) nedeniyle gelişir. Kronik venöz yetmezlik venlerde basınç artışına yol açar bacak derisinde birçok değişime neden olur. Ülserler bu değişimlerin son aşamasıdır. VBÜ’ler kendiliğinden ya da küçük travmalar sonucu oluşabilir, sıklıkla ağrılıdır ve fazlaca eksüdasyon (sıvı kaybı) görülür. Sık görülmeleri, kronikleşme eğilimleri ve tekrarlama ihtimalinin de yüksek olması nedenleriyle büyük bir sağlık problemi oluşturur. Yaşlıları daha sık etkiler, bakım masrafları yüksektir ve hastaya da büyük ferdi sosyal yük getirirler.

Sıkı bir bandajla kompresyon tedavisi kan akımına yardım eder ve oldukça iyi yerleşik bir tedavidir. Ancak çalışmalar kompresyonun VBÜ’lerin iyileşmesinde sadece orta derecede bir etkisi olduğunu ve iki yıl sonunda ülserlerin yarısının muhtemelen uzayan bir iltihap sürecine bağlı olarak iyileşmediğini gösteriyor. VBÜ olan hastaların bacak derisindeki dejeneratif değişimlerin ve bunlarla ilgili kronik iltihap sürecinin daha iyi anlaşılması, araştırmacıları bur durumun tedavisini iyileştirebilecek farklı ilaçları test etmeye yönlendirdi.

Aspirinin ağrı kesme, iltihabı ve ateşi azaltma ve kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleme gibi iyi bilinen özellikleri var. Aspirin tedavisi iyileşme süresini kısaltabilir ve tekrarlayan VBÜ ataklarının sayısını azaltabilir. Eğer etkili olduğu gösterilebilirse kompresyona yardımcı olarak aspirin tedavisinin düşük maliyeti; bu ilacı tüm ülkelerde VBÜ hastaları için edinilebilir bir ilaç haline getirir.

Derleme sorusu

Venöz bacak ülserlerinin iyileşme ve nüksleri üzerine oral aspirin kullanımının fayda ve zararları nelerdir?

Bulgular

Kompresyonla birlikte oral aspirini (günde 300 mg); kompresyon+plasebo veya tek başına kompresyona karşı kıyaslayan sadece iki randomize kontrollü araştırma bulduk. Bir çalışma Birleşik Krallıkta 20 katılımcıyla yapıldı ve hastalar 4 ay izlendi. Bu çalışmada aspirin grubunda ülser alanının küçüldüğü (6.5 cm2, %39.4 küçülme), kontrol grubunda küçülme görülmediği; aspirin grubunda %38 ülserin tamamen iyileştiği kontrol grubunda iyileşmediği bildirildi. Bu çalışmada nüksler araştırılmadı.

Diğer çalışma İspanya’da yapıldı, 51 katılımcıyla yürütüldü ve hastalar ülser iyileşene kadar izlendi. Çalışmada ortalama iyileşme süresinin aspirin grubunda 12, kontrol grubunda 22 hafta olduğu; ülseri iyileşen hastaların oranında gerçek bir fark olmadığı (aspirinle 23’te 17, %74 kontrolle 28’de 21, %75) bildirildi. Aspirin grubunda ortalama nüks süresi sadece kompresyona kıyasla daha uzun bulundu (39 gün ve 16.3 gün)

İki çalışmada da ters olaylar raporlanmadı.

Venöz bacak ülserlerinin iyileşme nüksü üzerinde oral aspirinin fayda ve zararları hakkında kesin kararlar çıkarmak için bu iki çalışmanın çok küçük ve düşük kaliteli olduğu görüşündeyiz.

Birleşik Krallık çalışması, 20 katılımcılı küçük bir çalışma olması ve kısa izlem süresi nedeniyle kompresyonla birlikte günlük oral aspirin tedavisinin potansiyel faydaları hakkında sadece sınırlı veriler sağlıyor.

51 katılımcılı İspanyol çalışmasında ise aspirin+ kompresyon kontrol grubuna karşı kıyaslandı. Kontrol grubundaki plaseboyla ilgili bilgi verilmemesi tahmini etki hesabının belirsiz olduğu anlamına geliyor. Bu alanda daha fazla ve yüksek kalitede çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bu basit dilli özet 27 Mayıs 2015 tarihine kadar günceldir.

Kaynak

de Oliveira Carvalho P, Magolbo NG, De Aquino RF, Weller CD. Oral aspirin for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009432. DOI: 10.1002/14651858.CD009432.pub2

Orijinal özet için: Venöz Ülser Aspirin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv