Kadınlarda İdrar Kaçırma İçin Açık Retropubik Kolposüspansiyon

Cochrane Derleme Özeti

Arka plan

Öksürürken, gülerken, hapşırırken veya egzersiz esnasında idrar kaçırmaya stres inkontinens denir. Buna mesaneyi tutan kas ve bağlardaki değişim neden olur. Karışık inkontinens üstteki durumların yanı sıra idrar yapma ihtiyacının sıkışma şeklinde gelmesidir. Kas kuvvetlendirici egzersizler fayda sağlayabilir, bunun yanında problemi düzeltmek ya da iyileştirmek için cerrahi prosedürler de var. Açık retropubik kolposüspansiyonda mesane ve üretra arasındaki kavşak etrafındaki dokular yükseltilir.

Ana bulgular

Bu araştırma derlemesinde bu yöntemin stres ve karışık inkontinensi olan çoğu kadında uzun süreli şifa sağlayan, etkili bir cerrahi teknik olduğu bulundu. Anterior kolporafiye ve iğneyle süspansiyona kıyasla daha iyi şifa oranları sağlıyor.

Yeni teknikler, özellikle sling operasyonları ve laparoskopik kolposüspansiyon umut verici görünüyor ancak özellikle uzun vadeli performans açısından daha fazla araştırma gerektiriyor. Üretra altına bant yerleştirme prosedürleri orta ve uzun vadede açık kolposüspansiyona kıyasla daha iyi şifa oranları gösterdi.

Ters olaylar

Laparoskopk kolposüspansiyon, açık ameliyata göre daha hızlı toparlanma sağlar. Çalışmalar; açık kolposüspansiyonda pelvik organ prolapsı daha sık görülmekle beraber, diğer cerrahi tekniklere kıyasla daha yüksek komplikasyon oranı göstermedi. Açık kolposüspansyonda sling ameliyatına kıyasla anormal işeme daha seyrek bulundu.

Kısıtlamalar

Açık kolposüspansiyondaki uzun vadeli ters olaylar ve yaşam kalitesine etkisine dair kısıtlı bilgiye erişilebildi.

Kaynak

Lapitan M, Cody JD. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD002912. DOI: 10.1002/14651858.CD002912.pub6

Orijinal özet için: İdrar Kaçırma Ve Kolposüspansiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv