Miyelodisplastik Sendromlu Hastalarda Miyeloid Büyüme Faktörleri

Cochrane derleme özeti

Bu sistematik derlemede miyelodisplastik sendrom (MDS) tedavisinde granülosit koloni uyarıcı faktörleri (G-CSF) ve granülosit ve makrofaj koloni uyarıcı faktörlerinin (GM-CSF) etkinlik ve güvenliğine dair randomize kontrollü araştırma kanıtlarını özetledik ve analiz ettik. Önemli tıbbi veri tabanları araştırıldı ve önceden belirlediğimiz kriterlere uyan 7 randomize kontrollü araştırma bulundu. Yeni tanı almış hastalarda eritrosit yapımını uyarıcı ilaçlara (ESAlar) ve kemoterapiye, G-CSF veya GM-CSF eklenip eklenmemesini araştırdık.

Arka plan

Miyelodisplastik sendromlar heterojen bir hastalık grubudur, kan hücrelerinin bir ya da birkaç serisinde kötü üreme vardır. MDS 50 yaş altı insanlarda nadir bir hastalık olarak tanımlanır ancak 70 yaş üstü hastalarda olağan bir hemopoetik hastalıktır. Ortaya çıkan belirtiler hangi seri kan hücrelerinin etkilendiğinde bağlı olup bunlar arasında kanamalar, genel güçsüzlük ve bakteriyle enfeksiyonlar bulunur.

Yaşlı ve düşük riskli hastalarda standart tedavi düşük doz kemoterapi ve destekleyici bakımla (kan nakli ve ESA verilmesi, G-CSF ve GM-CSF verilmesi) tedavi edilir. Yüksek riskli hastalara kan kök hücresi nakliyle şifa ya da yüksek doz kemoterapiyle palyasyon sağlanır, bunlar daima destekleyici bakımla birliktedir.

Miyeloid büyüme faktörleri belli hücrelerin çoğalmasını uyarır. Bu maddeleri doğal yolla insan vücudu salgılar ancak farmasötik olarak de sentez edilebilir kan hücre sayısını artırmak ve enfeksiyonlardan kaçınmak için kullanılabilir. Daha agresif bir kan kanseri olan akut miyeolid löseminde (AML) ilerlemeye, sürviye ve enfeksiyonlara etkileri hala belirsiz olduğundan büyüme faktörlerinin etkisi tartışma konusu.

Çalışma özellikleri

Derlediğimiz 7 araştırmada G-CSF ve GM-CSF’nin etkileri araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

5 araştırmada 337 katılımcıda standart bakıma G-CSF eklenmesi araştırıldı. Bu kıyaslamaların sonuçları kıyaslanabilir bir şekilde sağlanmadığından meta analizi yapılamadı. Genel sürvi, ilerlemesiz sürvi, AML’ye ilerleme süresi, enfeksiyonlar ve kan ürünü nakil insidensinde, ek GCSF ve standart bakım arasında fark kanıtı bulunmadı. Yaşam kalitesi ve ciddi yan etkiler raporlanmadı.

2 araştırmada 149 hastada standart bakıma GM-CSF eklenmesi araştırıldı. Genel sürvinin meta analizi, G-MCSF ile birlikte destekleyici bakım alan hastalarda GM-SCF almayanlara kıyasla genel sürvide fark kanıtı olmadığını gösterdi. Önceden belirlediğimiz sonuç ölçütlerinin tümü kıyaslanamayacak bir şekilde ya da sadece tek araştırmada bildirildiğinden meta analiz mümkün olmadı, fark kanıtı bulunmadı. Akut lösemiye ilerleme süresi ve yaşam kalitesi hiç raporlanmadı.

Özetle, her iki büyüme faktörüyle de; genel sürvi, ilerlemesiz sürvi, enfeksiyon görülmesi, yaşam kalitesi, AML’ye ilerleme süresi, kan nakli insidensi ve ters olaylarda bir fark olduğu yönünde kanıt bulmadık.

Bunların yanında, tüm hastalar GM-CSF almadan sonuçlarını yayınlamayan (çapraz tasarımlı) 244 katılımcılı 2 araştırma daha belirledik. Bunun yanında her ikisi de sonuç yayınlamadan erken bitirilmiş iki araştırma daha belirledik.

Toplam 486 katılımcılı 7 araştırma, iki çapraz tasarımlı araştırma ve iki erken bitirilmiş çalışma bulmamıza rağmen bu sistematik derleme, enfeksiyonları önleme, sürviyi uzatma ve yaşam kalitesini iyileştirmede G-CSF veya GM-CSF kullanımını değiştirmesi mümkün ciddi bir veri eksiği olduğunu gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar 2015 Aralığına kadar güncel.

Tüm GCSF analizleri için sağlanan kanıtların kalitesi, yüksek belirsizlik ve potansiyel yayınlama hatası (üç araştırmanın birkaç yıl önce özetleri yayınlansa da tam metin olarak yayınlanmadı) nedeniyle çok düşük. Tüm GMCSF analizleriyle ilgili kanıtların kalitesine, çok yüksek belirsizlik nedeniyle düşük değer biçildi.

Kaynak

Hutzschenreuter F, Monsef I, Kreuzer K, Engert A, Skoetz N. Granulocyte and granulocyte-macrophage colony stimulating factors for newly diagnosed patients with myelodysplastic syndromes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009310. DOI: 10.1002/14651858.CD009310.pub2

Orijinal özet için: MDS’de GCSF Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv