Torakotomi Sonrası Analjezi İçin Torasik Epidurale Karşı Paravertebral Blok

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Torakotomiye giren hastalarda torasik epidural ve parevertebral bloğun etkileri hakkındaki kanıtları derledik.

Arka

Genellikle akciğerler olmak üzere, göğüs içindeki yapılara uygulanan ameliyatlar kaburga arasından girilerek yapılır. Kaburga bölgesindeki kesiler şiddetli ağrı yapar. Ameliyattan sonra ağrı kesici tedavinin yetersiz olması toparlanmayı yavaşlatıp postoperatif komplikasyon gelişme riskini artırır. Torakotomiden sonraki ağrının etkili tedavisi bu komplikasyonları önleyebilir ve hastada ağrının uzun süre kalıcı olması ihtimalini azaltabilir. Bu tedavide paravertebral blokajın (PVB) mı yoksa omuriliği bloke etmenin mi (torasik epidural blok, TEB) daha iyi ya da kötü olduğunu anlamayı hedefledik.

Tıbbi literatürü 16 Ekim 2013 tarihine kadar taradık Taramamızı 31 Ocak 2016 tarihinde yeniledik ve bulduğumuz 1 yeni çalışma gelecek güncellemeye eklenecek.

Çalışma özellikleri

Toplam 698 katılımcıyla yapılmış 14 araştırma bulundu. Tüm araştırmalarda, açık torakotomi olan hastalarda PVB ve TEB’in ağrı kesici etkinliği kıyaslanmış olsa da, bu iki yöntemin zamanlama, uygulama şekli ve kullanılan ilaçlar açısından önemli farklar vardı. Bu durum, doğrudan kıyaslamayı güçleştirdi. Hasta izlemi 5 güne kadar akut postop dönemle sınırlıydı, kronik ağrı gibi uzun vadeli sonuçlar sadece 2 araştırmada raporlandı.

Anahtar sonuçlar

30 günde ölüm ve büyük komplikasyonlar açısından PVB ile TEB arasında fark olmadığını bulduk. Ameliyat sonrası ağrı kontrolünde PVB, TEB kadar etkili göründü. TEB ile birlikte kan basıncı düşmesi, bulantı, kusma, kaşıntı ve idrar tutulması gibi küçük komplikasyonlar görüldü. Hastanede kalış süresinde bir fark bulamadık. Kronik ağrı ve sağlık masraflarını değerlendirmek için bilgiler yetersizdi.

Kanıt kalitesi

30 gündeki ölümleri raporlayan sadece 2 küçük araştırmadan sağladığımız sınırlı bilgiyle, bu konuda düşük kalitede kanıt bulduk. Sadece 1 araştırmadan sağladığımız bilgilerin yetersizliği nedeniyle de büyük komplikasyonlar hakkında düşük ve çok düşük kalitede kanıtlar bulabildik. Akut postop dönemde ağrı kontrolüyle ilgili kanıtlar orta kalitede, küçük komplikasyonlarla ilgili kanıtların kalitesi de aynı.

Kaynak

Yeung JHY, Gates S, Naidu BV, Wilson MJA, Gao Smith F. Paravertebral block versus thoracic epidural for patients undergoing thoracotomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009121. DOI: 10.1002/14651858.CD009121.pub2

Orijinal özet için: Torakotomi Sonrası Ağrıda Epidural

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv