Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarının Tedavisinde Antibiyotikler


Dikiş hattında enfeksiyon. Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

İmpetigo, apse, ülser ve ameliyat yarası enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına (DYDE) sık rastlanır. Derin dokuları tutan ciddi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ölüm oranı ve tedavi maliyetleri yüksektir. Lİnezolid ve vankomisin deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde, özellikle bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştiren bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda etkilidir.

Bu derlemede deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında linzeolid tedavisini vankomisinle kıyaslayan total 3144 katılımcı ile yürütülmüş 9 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Derlemenin bu ilk güncellemesinde yeni araştırma bulunamadı.

Bu enfeksiyonların tedavisinde linezolid vankomisinden daha etkili bulundu. Linezolid grubunda cilt komplikasyonları daha az görüldü. Bildirilen ölüm sayısı iki grup arasında fark göstermedi, linezolidle tedavi edilenler hastanede kalış süresi vankomisine kıyasla daha kısa bulundu. Vankomisinle ayaktan tedavinin günlük maliyeti intravenöz uygulamaya kıyasla daha düşüktü ancak yatan hasta tedavisinde linezolid vankomisinden daha pahalıydı. Kararların çıkarıldığı araştırmalarda metodolojik kalite düşük, kayırma hatası riski yüksek olduğu ve çalışmalar linezolid üreten şirketler tarafından fonlandığınan bu sonuçları konfirme etmek için iyi dizayn edilmiş çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yue J, Dong B, Yang M, Chen X, Wu T, Liu GJ. Linezolid versus vancomycin for skin and soft tissue infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008056. DOI: 10.1002/14651858.CD008056.pub3

Orijinal özet için: YDE’de Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv