Obes Erişkinlerde Kilo Verme Stratejisi Olarak Yemeklerden Önce Su Yüklemesi


Foto: Tambako The Jaguar

Obesity’den özet çevirisi

Amaç

Obes erişkinlerde kilo verme stratejisi olarak yemeklerden önce su yüklemenin etkinliğini araştırmak amaçlandı.

Metot

İngiltere Birmingham’da iki gruplu bir randomize kontrollü araştırma yapıldı. Seksen dört obes hasta derlendi. Başlangıç döneminde tüm katılımcılarla yüz yüze bir kilo idaresi konsültasyonu (30 dk) ve izleyerek 2 haftada sonra bir izlem telefon konsültasyonu (10 dk) yapıldı. Bazal dönemde katılımcılar iki gruba randomize edildi: 1. Gruptan ana yemeklerden 30 dakika önce 500 ml su içmesi istendi. Dikkat kontrolü grubu olarak belirlenen 2. gruptansa yemeklerden önce midelerinin dolu olduğunu hayal etmesi istendi. Primer sonuç ölçütü olarak 12 haftalık izlemde belirlenen kilo değişimi seçildi. Tedaviye sadakat sağlamak için 24 saatlik toplam idrar biriktirme gibi birkaç önlem kullanıldı.

Sonuçlar

41 katılımcı müdahale, 43 katılımcı kıyaslama gruplarına randomize edildi. İzlemde ön yükleme grubu kontrol grubuna kıyasla -1.3 kilo verdi (95% CI −2.4 to −0.1, P = 0.028). Etnisite, yoksunluk, yaş ve cinsiyete göre ayarlama, müdahale grubunda kıyaslama grubuna göre -1.2 kg (95% CI −2.4 to 0.07, P = 0.063) kayıp gösterdi.

Kararlar

Ana yemeklerden önce su yüklemesinin izleme döneminde orta derecede kilo kaybı sağladığına dair ön kanıtlar var.

Kaynak

Helen M. Parretti1,*, Paul Aveyard2, Andrew Blannin3, Susan J. Clifford1, Sarah J. Coleman3, Andrea Roalfe1 and Amanda J. Daley1. Efficacy of water preloading before main meals as a strategy for weight loss in primary care patients with obesity: RCT. ObesityVolume 23, Issue 9, pages 1785–1791, September 2015

Orijinal özet için: Yemekten Önce Su

Son Paylaşımlar
Arşiv