Uzun Çalışma Saatleri ve Koroner Kalp Hastalığı ve Felç Riski


Şirket. Foto: Steve Davidson

603 838 Kişiye Ait Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Bilgilerin Sistematik Derleme ve Meta Analizi.

The Lancet’ten özet çevirisi

Arka plan

Uzun çalışma saatleri kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir ancak prospektif kanıtlar nadir, belirsiz ve çoğunlukla koroner kalp hastalığı ile sınırlı. Uzun çalışma saatlerinin koroner kalp hastalığına yakalanma ve felç geçirme için bir risk faktörü olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Metot

Pubmed ve Embase en başından 20 Ağustos 2014 tarihine kadar sistematik olarak taranarak yayınlanmış çalışmalar belirlendi. Çalışan Popülasyonlar Ferdi Katılımcı Bilgisi Konsorsiyumu’ndaki 20 kohort çalışmasından ve erişime açık veri arşivlerinden yayınlanmamış bilgiler sağladık. Yayınlanmış ve yayınlanmamış verilerden etki hesaplarını kombine etmek için kümülatif rastgele etki meta analizi kullandık.

Bulgular

Avrupa, ABD ve Avustralyadan 24 kohort üzerinde yürütülmüş 25 araştırma derledik. Koroner kalp hastalığı meta analizi başlangıç döneminde koroner kalp hastalığı olmayan 603 838 erkek ve kadından sağlanan verilerle yapıldı. Felç meta analizi ise yine başlangıçta felçli olmayan 528 908 erkek ve kadından sağlanan verilerle gerçekleştirildi.

Koroner kalp hastalığı için izlem 5.1 milyon hasta yılı (ortalama 8.5 yıl) olup 4768 olay kaydedildi. Felç için izlem süresi 3.8 milyon hasta yılı (ortalama 7.2 yıl) olup 1722 olay kaydedildi. Yaş, cinsiyet, ve sosyo-ekonomik duruma göre ayarlanmış kümülatif meta-analizde standart çalışma saatlerine (haftada 35-40 saat) kıyasla uzun çalışma saatleri (haftada ≥55) koroner kalp hastalığı görülme riskinde artış (rölatif risk -RR- 1.13, %95 GA 1·02–1·26; p=0·02) ve felç geçirme riskinde artışla (RR 1·33, %95 GA 1·11–1·61; p=0·002) birlikte görüldü. Ters nedenselliğe yönelik analizler, başka risk faktörleri için çoklu varyant ayarlamaları ve değişik felç soruşturma metotlarında felce ait fazladan risk değişmeden kaldı (RR hesap aralığı 1·30–1·42). Felçle ilgili olarak bir doz cevap ilişkisi kaydettik. Standart mesaiye kıyasla haftada 41-48 saat çalışma ile RR hesabı 1.10 (95% GA 0·94–1·28; p=0·24) 49-54 saat çalışma ile 1.27 (1·03–1·56; p=0·03) ve 55 saat ve üzeri çalışma ile 1.33 (1·11–1·61; p=0·002) olarak belirlendi (ptrend<0·0001).

Yorum

Uzun saatler boyu çalışan emekçilerde felç riski standart süre çalışanlara kıyasla daha yüksektir; koroner kalp hastalığı ile ilişki daha zayıftır. Bu bulgular uzun saatler boyu çalışan fertlerde kardiyo-vasküler risk faktörlerinin idaresine daha fazla dikkat sarf edilmesi gerektiğini düşündürüyor.

Fonlar

Medical Research Council, Economic and Social Research Council, European Union New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health research programme, Finnish Work Environment Fund, Swedish Research Council for Working Life and Social Research, German Social Accident Insurance, Danish National Research Centre for the Working Environment, Academy of Finland, Ministry of Social Affairs and Employment (Netherlands), US National Institutes of Health, British Heart Foundation.

Kaynak

Prof Mika Kivimäki, PhD, Markus Jokela, PhD, Solja T Nyberg, MSc, Archana Singh-Manoux, PhD, Eleonor I Fransson, PhD, Prof Lars Alfredsson, PhD, Prof Jakob B Bjorner, MD, Marianne Borritz, MD, Hermann Burr, PhD, Annalisa Casini, PhD, Els Clays, PhD, Prof Dirk De Bacquer, PhD, Prof Nico Dragano, PhD, Prof Raimund Erbel, MD, Goedele A Geuskens, PhD, Mark Hamer, PhD, Wendela E Hooftman, PhD, Irene L Houtman, PhD, Prof Karl-Heinz Jöckel, Prof France Kittel, PhD, Prof Anders Knutsson, MD, Prof Markku Koskenvuo, MD, Thorsten Lunau, MSc, Ida E H Madsen, PhD, Martin L Nielsen, MD, Maria Nordin, PhD, Tuula Oksanen, MD, Jan H Pejtersen, PhD, Jaana Pentti, MSc, Prof Reiner Rugulies, PhD, Prof Paula Salo, PhD, Martin J Shipley, MSc, Prof Johannes Siegrist, PhD, Prof Andrew Steptoe, DSc, Prof Sakari B Suominen, MD, Prof Töres Theorell, MD, Prof Jussi Vahtera, MD, Prof Peter J M Westerholm, MD, Prof Hugo Westerlund, PhD, Dermot O’Reilly, PhD, Prof Meena Kumari, PhD, G David Batty, DSc, Jane E Ferrie, PhD, Prof Marianna Virtanen, PhD for the IPD-Work Consortium. Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals. www.thelancet.com Published online August 20, 2015

Orijinal özet için: Uzun Çalışma ve KVH Riski

Son Paylaşımlar
Arşiv