Yara Komplikasyonlarını Önlemek İçin Post-operatif Banyo ve Duş


Foto: Martin Clifton

Cochrane derleme özeti

Yaşamları boyunca birçok insan ameliyat geçirir. Ameliyatlardan sonra cerrahi yara dikişler, zımbalar, yapışkan bantlar (steri strip) veya yapışkan zamkla kapatılır. Genelde cerrahi prosedürün sonuna doğru ve hasta ameliyathaneyi terk etmeden evvel cerrah, kapatılmış cerrahi yarayı gaz bezi ve yapışkan bantla ya da bir pet içeren hazır yapışkanlı yara örtüsü ile örter. Buna yara pansumanı denir. Halen yaraların ameliyattan sonra banyo ya da duşla ne zaman ıslatılabileceği hakkında rehberlik bilgisi bulunmuyor. Erken banyo hastayı harekete teşvik edebilir ki çoğu tipte cerrahi sonrasında bu iyidir. Post-operatif iki ya da üç gün banyodan kaçınmak vücutta ter ve kir birikimiyle sonuçlanır ancak yaranın erken yıkanması yarayı irrite ederek ve iyileşme ortamını bozarak iyileşme üzerinde kötü bir etki gösterebilir. Bu konuda tıbbi literatürde mevcut tüm kanıtları gözden geçirdik (2013 Temmuzuna kadar). Özellikle, iyi yürütüldüğünde en doğru bilgiyi sağlayan RK araştırmalardan kaynaklanan bilgi aradık

Sadece bir RK araştırma belirleyebildik. Bu araştırma yüksek kayırma hatası riski taşıyordu, yani yürütülme yolunda yanış sonuçlar verebilecek kusurlar vardı. Bu araştırmaya bir Genel Pratisyen (GP) cerrahi kliniğinde minör cilt operasyonları geçiren 857 katılımcı dahil edildi. Bu araştırmada steri-strip kullanılmadı, tüm yaralara dikiş atıldı. Araştırmayı yürütenler hangi gruba ne yapılacağı için yazı-tura atma benzeri bir metot kullandılar. 415 kişilik bir gruba pansumanı ameliyattan 12 saat sonra açmaları ve normal banyo yapmaları önerilirken 422 kişilik diğer gruba pansumanı en az 48 saat bırakmaları ve ondan sonra normal banyo yapmaları önerildi. Bu araştırmada bildirilen tek sonuç beklentisi yara enfeksiyonuydu. Yazarlar iki grupta yara enfeksiyonu gelişen hastaların oranında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığını bildirdiler (erken banyo grubunda 8.5%, geç banyo grubunda 8.8%).

Halen erken veya geç post-operatif banyo ve duşun yaratacağı yara komplikasyonları ile ilgili olarak faydalar ve zararlar hakkında randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan karar verdirici kanıt bulunmuyor. Erken ve geç post-operatif duş veya banyo yapmayı karşılaştıran daha fazla RK araştırma yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Kaynak

Toon CD, Sinha S, Davidson BR, Gurusamy K. Early versus delayed post-operative bathing or showering to prevent wound complications. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD010075. DOI: 10.1002/14651858.CD010075.pub3

Orijinal özet için: Ameliyattan Sonra Banyo

Orijinal özet için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv