Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Büyüme Faktörleri


Foto: George

Cochrane derleme özeti

Diyabetik ayak ülseri nedir?

Diyabetten yakınan hastalarda ayaklar ve ayak bileğinde yaralar (ülser) gelişebilir. Bu diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesi uzun sürebilir ve diyabetli hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu ülserlerin iyileşmemesi ayağın bir seviyeden kesilmesini gerektirebilir. Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesini destekleyecek herhangi bir tedavi değerlidir.

Büyüme faktörleri nelerdir?

Büyüme faktörleri vücutta doğal olarak bulunan maddelerdir. Yeni hücrelerin büyümesini ve yaraların iyileşmesini hızlandırırlar. Diyabetik ayak ülserlerinin büyüme faktörleri ile tedavisi ülserlerin iyileşmesini artırabilir.

Derlemenin amacı

Bu Cochrane derlemesi diyabetik ayak ülserlerinin standart bakıma (yani basınç azaltma, ölü dokuların uzaklaştırılması enfeksiyon kontrolü ve pansuman uygulanması) ek olarak büyüme faktörleriyle tedavisinin fayda ve zararlarını belirlemeye çalıştık.

Bu derlemenin bulguları

Derleme yazarları tıbbi literatürü 3 Mart 2015 tarihine kadar taradılar ve konuya ilişkin, toplam 2365 hasta üzerinde yürütülmüş 28 tıbbi araştırma buldular. Araştırmalar on ayrı ülkede, genellikle ayaktan tedavi kurumlarında yürütüldü. Tüm araştırmalarda katılımcı sayısı düşük olup bu durum potansiyel olarak faydaların olduğundan büyük, zararların küçük hesaplanmasına neden olur. Araştırmaların yarısına bu büyüme faktörlerini üreten ilaç endüstrisi tarafından sponsorluk sağlandı.

Araştırmalarda 11 farklı tipte büyüme faktörü, genellikle ülser yüzeyine sürülerek test edildi. Büyüme faktörleri bir diğerine ya da plaseboya veya sadece standart bakıma karşı kıyaslandığında bir parmak ya da fazlasının kesilmesi riski üzerine etkisi olmadı (dört araştırmanın kanıtları). Ancak plaseboya ya da büyüme faktörü verilmemesine karşı kıyaslandığında büyüme faktörleriyle ülserlerin tamamen iyileşmesi (yaranın kapanması) ihtimalinin daha fazla olduğu görüldü (12 araştırmanın kanıtları).

Bu derlemedeki araştırmaların kusurları

Araştırmalardan hiç birinde yaşam kalitesi bildirilmedi. Tedavilerin neden olduğu zararlar yetersiz bildirildi, bu durumda büyüme faktörlerinin güvenlik profili belirsiz kalıyor.

Aşikar ki diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde büyüme faktörlerinin fayda ve zararlarını kestirebilmek için daya fazla araştırma gerekiyor. Bu araştırmaların iyi dizayn edilmiş, bağımsız araştırmacılar (endüstri sponsorluğunda olmayan) tarafından yürütülmüş ve katılımcı sayısının büyük olması gerekiyor. Araştırmalar hastaları ilgilendiren, örneğin katılımcıların kaçının yarasının iyileştiği, iyileşmenin ne kadar sürdüğü; ayaktaki amputasyon seviyesi, yaşam kalitesi, tedaviden sonra ülsersiz geçen gün sayısı ve herhangi bir potansiyel kanser riskinin olup olmadığı dahil tedavinin neden olduğu zararlar gibi sonuç ölçütleri ile ilgili bildirim yapmalıdır.

Kaynak

Martí-Carvajal AJ, Gluud C, Nicola S, Simancas-Racines D, Reveiz L, Oliva P, Cedeño-Taborda J. Growth factors for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD008548. DOI: 10.1002/14651858.CD008548.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Ayak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv