Ergenler Arasında İstenmeyen Gebelikleri Önlemek İçin Müdahaleler


Çok genç bir anne ve oğlu. Foto: N. Durrell McKenna, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

İstenmeyen gebelikleri önlemek için müdahaleler; ergenlerin istenmeyen gebelik riski ile ilgili bilgi ve tutumlarını artırmak, cinsel ilişkiye başlamada gecikme sağlamak, düzenli bir şekilde doğum kontrol metotları kullanmayı teşvik etmek ve istenmeyen gebelikleri azaltmak için dizayn edilmiş herhangi bir müdahaleden (sağlık eğitimi veya sadece danışmanlık, sağlık eğitimi ve beceri geliştirme, sağlık eğitimi ve doğum kontrol eğitimi, doğum kontrol eğitimi ve dağıtımı, güven temelli grup veya ferdi eğitim) ibarettir.

Bu derlemeye bu müdahaleleri farklı kontrol gruplarına (çoğunlukla okulların sağladığı olağan cinsellik eğitimi) karşı kıyaslayan 53 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Araştırma taramasına ülke sınırlaması getirilmedi, çoğu araştırma yüksek gelirli ülkelerde yürütüldü, sadece çoğunlukla düşük sosyoekonomik grupları temsil eden dördü orta-düşük gelirli ülkelerde yürütüldü, Müdahaleler okullarda, toplumsal merkezlerde, sağlık kurumlarında ve evlerde uygulandı. Veri çıkarılması mümkün olduğunda çalışmalara meta analiz uygulandı.

Sadece eğitim ve doğum kontrolü promosyonunun kombinasyonu (çoklu müdahaleler) şeklindeki müdahaleler istenmeyen gebelikleri orta vadeli ve uzun vadeli izlemde anlamlı derecede azaltır göründü. Davranışsal sonuçlar (sekonder) çalışmalar arasında tutarsızdı.

Bu derlemenin kısıtlamaları katılımcıların davranışlarını doğru olarak bildirmelerinin güvenilirliği ve çalışmalardaki metodolojik zaaflardır.

Kaynak

Oringanje C, Meremikwu MM, Eko H, Esu E, Meremikwu A, Ehiri JE. Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD005215. DOI: 10.1002/14651858.CD005215.pub3

Orijinal özet için: İstenmeyen Ergen Gebelikleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv