Çene Kemiğinde Bifosfonatla İlişkili Osteonekroz Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çene kemiğinde bifosfonatla ilişkili osteonekroz (BRONJ) tedavileri ne kadar faydalı ve güvenli?

Arka plan

Bifosfonatlar, kemikte normalde bulunan pirofosfata çok benzeyen ilaçlardır. Kemiğe kanser yayılmasına bağlı belirtiler ve komplikasyonları azaltmada ve osteoporozda kırılganlaşan kemiklerin tedavi ve korunmasında kullanılır. Bu ilaçlar, çene kemiğinde nadir görülen fakat ciddi bir durum olan osteonekroza yol açabilir. Bu durumda, çene kemiğinin bir kısmı ya da tamamı kırılganlaşır ve tedricen ölür. Hastanın yemesi, konuşması ve diş fırçalamasını güçleşir ve sıklıkla şiddetli ağrı bulunur.

Halen BRONJ’a karşı çok farklı tedaviler kullanılıyor. Bunlar antibiyotik ve gargaralar gibi non-invazif tedaviler, cerrahi yaklaşımlar veya olağan bakımı güçlendirmek için ozon tedavisi veya plateletten zengin plazma gibi ek tedavilerdir. Farklı tedaviler kombine edilebilir.

Çalışma özellikleri

BRONJ için farklı tedavileri değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar için literatürü 15 Aralık 2015 tarihine kadar kapsamlı olarak taradık. Bir adet bitmiş, iki de sürmekte olan araştırma bulduk. Biten tek çalışmada ameliyat, antibiyotik ve gargaralarla yapılan tedavi (standart bakım), aynı tedaviye eklenen ve kemik yenilenmesini artıracağı düşünülen hiperbarik oksijen tedavisiyle karşılaştırıldı. 49 katılımcının çoğunluğu kanserliydi.

Anahtar sonuçlar

Araştırma sonucunda müdahale grubundaki katılımcılarda üç ayda osteonekrozda iyileşme sağlama ihtimali kontrole göre daha fazlaydı. Ancak 6, 12, 18 aylarda ve son kontrolde gruplar arasında net fark bulunmadı. Tam iyileşme, gruplar arasında herhangi bir ölçüm zamanında net fark göstermedi. Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan bu sonuçlar güvenilir değil. Araştırmada tedavinin yan etkileri olup olmadığına bakılmadı.

Kanıt kalitesi

Araştırmada birkaç önemli kusur bulundu: Katılımcı sayısı azdı, bazı katılımcılar çalışma sırasında grup değiştirdi ve çalışma sırasında hasta eksilmesi oldu.

Yazarların kararı

BRONJ tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin standart tedaviye ek olarak faydalı olup olmadığına karar vermek için yetersiz kanıt var. BRONJ için bir hormonal tedavi olan, teriparatid ile ilgili 2 araştırma sürüyor. Bu hastalık için başka tedaviyi değerlendiren randomize kontrollü araştırma bulamadık. İyi kalitede bilimsel kanıt olmadığından, yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Bifosfonatlar osteoporozun önleme ve tedavisinde ve metastatik kemik hastalığında belirtileri ve komplikasyonları azaltmak için kullanılabilir ancak bunlarla birlikte nadir fakat ciddi bir ters olay görülüyor: maksiller ve mandibular kemiklerde osteonekroz. Bu durum çene kemiğinde bifosfonatla ilişkili osteonekroz (BRONJ) olarak anılır. Radyoterapi yapılmamış hastalar bifosfonat alırken ya da daha önce almışsa ve çene kemiği 8 haftadan uzun süre bifosfonata maruz kalmışsa görülür. BRONJ tedavisinde halen bir altın standart tedavi bulunmuyor. Müdahale geniş içerikli üç kategoriye ayrılır. Bunlar, gargara ve antibiyotik gibi konservatif yaklaşımlar, cerrahi müdahale ve HBOT ve PRP gibi cerrahi dışı yardımcı tedaviler olup kombine edilerek kullanılabiliyor.

Amaç

BRONJ tedavisi için yapılan herhangi bir müdahalenin etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

15 Aralık 2015 tarihine kadar, izleyen veri tabanlarını taradık: the Cochrane Oral Health Group Trials Register, the Cochrane Breast Cancer Group Trials Register, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE via Ovid, EMBASE via Ovid, CancerLit via PubMed, CINAHL via EBSCO ve AMED via Ovid. Bulunana makalelerde belirtilen referansları da taradık ve alanın uzmanlarıyla ve makalelerin birinci yazarlarıyla, sponsorlarla, başka bifosfonat araştırmacılarıyla ve ilaç şirketleriyle temasa geçtik. Araştırmacılarla temasa geçerek ve the US National Institutes of Health Trials Register (clinicaltrials.gov) ve the World Health Organization Clinical Trials Registry Platform kaynaklarını araştırarak sürmekte olan çalışmaları da aradık. 2015 Eylülünde gri literatür taraması yaptık.

Seçim kriterleri

Herhangi bir BRONJ tedavisinin etkisini bir başkasına ya da plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak bulunan makaleleri taradı, kayırma hatası riskini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Tartışmalar üçüncü bir yazarın hakemliğinde çözüldü.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini bir küçük araştırma karşıladı. Araştırma, çoğu kanserli 49 katılımcıyla yapıldı. Çalışmada, ameliyat, antibiyotik ve gargaralar şeklinde tanımlanan standart bakım, buna eklenen HBOT ile kıyaslandı. HBOT, 2 atmosfer basınçla günde 2 defa ve toplam 40 seans uygulandı. Araştırmada iyileşen ya da şifa bulan katılımcı yüzdesi 3, 6, 18 aylarda ve son izlemde ölçüldü. Ayrıca ortalama haftalık ağrı skorları da hesaplandı.

Çalışmada 3 ayda, müdahale grubundaki katılımcılarda osteoporozda iyileşme ihtimalinin standart bakım grubuna kıyasla daha fazla olduğu bulundu(risk oranı (RO) 1.94, %95 güven aralığı (GA) 1.01 - 3.74).

Aynı izlemde, şifa bulanlar gruplar arasında fark göstermedi (RO 3.60, %95 GA 0.87 - 14.82).

6, 12, 18 aylarda ve son izlemde yapılan değerlendirmede gruplar arasında iyileşme ya da şifa farklı bulunmadı.

Araştırmada ters olaylarla ilgili bilgi verilmedi.

Bulgular standart bakıma yardımcı olarak kullanılan hiperbarik oksijenin BRONJ’u iyileştirdiğini gösterse de, derlenen tek çalışmanın gücü düşük olmasına ve ayrıca körleme olmaması, katılımcıların grup değiştirmesi ve eksilmenin çok fazla olmasından dolayı kayırma hatası riskinin yüksek olmasına bağlı olarak kanıt kalitesi düşük. 24 ay sürmesi tasarlanan bu çalışmada 12 ayda %50, 18 ayda %80 eksilme oldu.

Kaynak

Rollason V, Laverrière A, MacDonald LCI, Walsh T, Tramèr MR, Vogt-Ferrier NB. Interventions for treating bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD008455. DOI: 10.1002/14651858.CD008455.pub2

Orijinal özet için: Bifosfonat Ve Çene Kemiğinde Erime

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv