Endometriyozun Non-invazif Tanısında Görüntüleme

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Görüntüleme testleri endometriyoz belirlemede ne kadar etkili? Herhangi bir testin endometriyoz tanısında ameliyat gereğini azaltması ya da bunun yerine geçmesi mümkün mü?

Arka plan

Endometriyozlu kadınlarda, uterus dışında, pelvis içinde çoğalan endometriyum dokusu bulunur ve karın ağrısı ve gebe kalmada güçlüğe neden olur. Güncel olarak endometriyoz tanısının tek güvenilir yolu, karın içinde yerleşik endometriyum parçalarının görerek belirlenmesi için laparoskopik ameliyat yapmaktır. Ameliyat riskli ve pahalı bir yöntem olduğundan endometriyozu non-invazif olarak belirlemek için görüntüleme testlerinin yetisi değerlendirildi.

Doğru bir görüntüleme testi, endometriyozun ameliyat gerekmeden tanısını sağlayabilir ya da endometriyoz olma ihtimali en yüksek kadınlarda uygulanmasıyla ameliyat gereksinimini azaltabilir. Bunun yanında, görüntüleme testiyle endometriyotik lezyonların yerini doğru olarak önceden belirlemek mümkün olursa cerrahi yaklaşımı planlamak ve iyileştirmek için gerekli bilgi sağlanır. Endometriyoz tanısında idrar, kan, endometriyum ve kombinasyon testlerinin kullanıldığı diğer non invazif yollar başka Cochrane derlemelerinde incelendi

Çalışma özellikleri

Toplam 4807 katılımcıyla yapılmış 49 araştırmayı derledik. 13 araştırmada pelvik, 10 araştırmada over endometriyomu araştırıldı. 15 araştırmaya pelvis içindeki derin yerleşimli ve 33 çalışmadaysa pelvis boşluğu içindeki spesifik yerleşimli endometriyoz araştırıldı. Tüm araştırmalara endometriyoz belirtisi gösteren üreme çağındaki kadınlar alındı. Kanıtlar 2015 Nisanına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Pelvik endometriyozda bilgi sağlamak için, genel olarak görüntüleme metotlarının hiçbiri yeterli doğrulukta değildi.

Transvaginal ultrason, yumurtalık endometriyozunu cerraha ameliyat gereğini belirlemede yardımcı olmaya yeterli doğrulukla tanımladı.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de endometriyomu teşhis etmede ameliyatın yerini alacak kadar yeterli doğruluktaydı ancak bu, az sayıda araştırmada değerlendirildi.

Diğer görüntüleme muayeneleri küçük ferdi çalışmalarda değerlendirildi ve anlamlı bir şekilde değer biçilemedi.

Transvaginal ultrason MRG’ye göre daha fazla derin anatomik endometriyoz bölgesi belirlemek için kullanılabildi ki bu da cerraha operatif prosedürü daha iyi planlamada fayda sağlar.

Alt barsaklarda endometriyoz, hem transvaginal hem transrektal ultrasonla, MRG ile ve multidetektör BT ile nispeten doğru olarak belirlenebilir görünüyor.

Yeni tip ultrason ve MRG’ler endometriyoz tanısında çok umut veriyor ancak tanısal değerlerini net olarak gösterebilmek için yapılan araştırmalar çok az.

Kanıt kalitesi

Genel olarak araştırmalarda metodolojik kalite düşük olup çoğu görüntüleme tekniği az sayıda çalışmada değerlendirildi. Çalışmalar arasında, yürütüm, çalışılan kadın grupları, görüntülemenin yapılma şekilleri ve ameliyatın nasıl yapıldığında farklar vardı.

Gelecekteki araştırmalar

Endometriyozda non invazif görüntüleme testlerinin tanısal potansiyelini doğru olarak değerlendirmek için yüksek kalitede başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Nisenblat V, Bossuyt PMM, Farquhar C, Johnson N, Hull M. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009591. DOI: 10.1002/14651858.CD009591.pub2

Orijinal özet için: Endometriyoz Görüntüleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar