Erkekte Subfertilite İçin Yardımla Üreme Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erkeğin fertilitesi düşük (subfertilite) olan çiftlerde farklı tedavilerin etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Erkeğin fertilitesi düşük olan çiftlerde intra-uterin inseminasyon (uterus içine semen enjeksiyonu - İUİ), in-vitro fertilizasyon (İVF) ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (İSSE) sık kullanılan tedavilerdir. İUİ'de erkek spermi hazırlanır ve uterusa verilir. Böylece sperm embriyo yakınına (döllenme yerine) getirilmiş olur. İUİ over hiperstimülasyonuyla (OH) veya olmadan yapılabilir. OH siklusunda kadınlara yumurtalıkları uyaran ilaçlar verilerek oosit sayısı artırılmaya çalışılır. Bu ilaçların ana yan etkileri çoğul gebelik ve over hiperstimülasyon sendromudur (OHSS).

İVF ve İSSE’de fertilizasyon vücut dışında yapılır. Kadından iğneyle alınan oositler İVF’de kültürde spermle karıştırılır. İSSE’de ise spermler doğrudan oosite enjekte edilir. Döllenen oositler 2 - 6 gün besin içeren bir medyumda tutulduktan sonra uterusa yerleştirilir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürde erkek subfertilitesini araştıran randomize kontrollü çalışmaları aradık. Tümü de farklı tedavileri kıyaslayan 10 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmalarda aşağıdaki seçenekler değerlendirildi: Zamanlı ilişki (Zİ, menstrual siklusun tavsiye edilen zamanında ilişki kurmak) (OH ile birlikte ya da olmadan), İUİ (OH ile ya da olmadan), İVF ve İSSE. Sonuç ölçütü olarak kaç kadının canlı doğum yaptığına ve OHSS’ye bakıldı.

Anahtar sonuçlar

Tedaviler arasında canlı doğum ya da gebelik oranlarında bir fark kanıtı olmadığını bulduk. Grupların herhangi ikisi arasında ters etki (çoğul gebelik, düşük) oranlarında bir fark kanıtı olmadığı da bulundu. OHSS hakkında sağlanan veriler bir karar çıkarabilmemiz için çok sınırlı.

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğunluğu düşük ya da çok düşük kalitedeydi. Ana kısıtlamalar olarak, çalışma metotlarının yetersiz açıklanması, örneklerin küçük olması ve araştırmaların yürütümünde tutarsızlıktı. Değerlendirdiğimiz 14 kıyaslamanın sadece 6’sından kanıt sağlayabildik. Daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Cissen M, Bensdorp A, Cohlen BJ, Repping S, de Bruin J, van Wely M. Assisted reproductive technologies for male subfertility. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD000360. DOI: 10.1002/14651858.CD000360.pub5

Orijinal özet için: Erkek Kısırlığında Yardımcı Üreme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv