Yutma Güçlüğü Olan Kişilerde Mideye Perkütan Yolla Beslenme Tüpü Yerleştirmede Kullanılan İki Tekniğ


PEG tüpü. Foto: HoRaMi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme yutma güçlüğü olan kişileri beslemek için ciltten yol açılarak mideye bir beslenme tüpü yerleştirilmesinde (perkütan gastrostomi) kullanılan iki farklı metodu kıyaslamak için yapıldı, en etkili ve güvenli yaklaşımı bulmak amaçlandı.

Arka plan

Perkütan yolla mideye bir tüp yerleştirmek açık cerrahiden daha az invazif bir yöntemdir. Perkütan gastrostomi bir endoskop yardımıyla (perkütan endoskopik gastrostomi, kısaca PEG) yapılır ya da vücudun içini görüntülemek için yardımcı teknikler kullanılarak (perkütan radyolojik gastrostomi, kısaca PRG) yapılır. Gerek PEG gerekse PRG gastrik tüp yerleştirmede yüksek başarı oranına sahiptir ancak henüz hangisinin en iyisi olduğu belirlenmedi.

Çalışma özellikleri

Yutma güçlüğü olan kişilerde PEG ve PRG’yi randomize kontrollü olarak kıyaslayan çalışmaları belirlemek için bir dizi online kaynağı araştırdık. Bu tip çalışmalar aynı prosedür için kullanılan iki teknik arasındaki herhangi bir farkı belirlemek için en iyi araştırma yöntemidir.

Ana sonuçlar

Yutma güçlüğü olan kişilerde PEG ve PRG’yi kıyaslayan randomize kontrollü araştırma belirleyemedik. Bu kanıt eksikliği nedeniyle gastrik tüp yerleştirmede halen hangi tekniğin diğerine üstün olduğunu belirleyemiyoruz ve kesin bir tavsiyede bulunamıyoruz. Yutma güçlüğü olan hastalarda perkütan gastrostomi için optimal yöntemi belirlemek için randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yuan Y, Zhao Y, Xie T, Hu Y. Percutaneous endoscopic gastrostomy versus percutaneous radiological gastrostomy for swallowing disturbances. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009198. DOI: 10.1002/14651858.CD009198.pub2

Orijinal özet için: PEG ve PRG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar