Erken Meme Kanserinde Tamoksifene Karşı Aromataz İnhibitörleri. Randomize Kontrollü Araştırmaların H


Meme ca. hücrelerinde ölüm (apoptoz-sarı renkte). Foto: Annie Cavanagh, Wellcome Images

The Lancet’ten özet çevirisi

Arka plan

Erken meme kanserinde endokrin tedavi olarak aromataz inhibitörleri veya tamoksifen kullanmanın optimal yolları belirsizdir.

Metot

5 yıl tamoksifene karşı 5 yıl aromataz inhibitörü; 2-3 yıl tamoksifene ve sonrasında 5 yıla kadar aromataz inhibitörüne karşı 5 yıl aromataz inhibitörü ve 5 yıl tamoksifene karşı 2-3 yıl tamoksifen ardından 5 yıla kadar aromataz inhibitörü randomize araştırmalarında yer alan östrojen reseptörü pozitif erken göğüs kanserli 31 920 postmenopozal kadına ait kişisel verilerin meta analizini yaptık. Primer sonuç beklentileri olarak herhengi bir göğüs kanseri nüksü, göğüs kanseri mortalitesi, nüks olmadan ölüm, ve tüm nedenlerden ölümler seçildi. Yaş, lenf nodu durumu ve araştırmaya göre tabakalandırılmış intention-to-treat analizleri ile tamosifene karşı aromataz inhibitörlerinin ilk olay oran oranları (RR) sağlandı.

Bulgular

5 yıl aromataz inhibitörlerinin 5 yıl tamoksifene karşı kıyaslanmasında, nüks oran oranları 0-1 yıllar (RR 0·64, %95 GA 0·52–0·78) ve 2-4 yıllar (RR 0·80, 0·68–0·93) arasında anlamlı derecede aromataz inhibitörleri lehineydi, sonrasında anlamını kaybetti.

Aromataz inhibitörleri ile 10 yıllık göğüs kanseri mortalitesi aromataz inhibitörleri ile tamoksifenden daha düşük bulundu (%14.2’ye karşı %12.1 RR 0·85, 0·75–0·96; 2p=0·009).

2-3 yıl tamoksifene ve sonrasında 5 yıla kadar aromataz inhibitörüne karşı 5 yıl aromataz inhibitörü kıyaslamasında, nüks için oran oranları 0-1 yıl (RR 0·74, 0·62–0·89) arasında anlamlı derecede aromataz inhibitörleri lehineydi, ancak her iki grubun ta aromataz inhibitörleri aldığı 2-4 yıllarda ve sonrasında anlamlı değildi. Bu araştırmalarda genel olarak aromataz inhibitörleriyle 5 yılda nüksler, tamoksifen ve sonra aromataz inhibitörlerine göre daha azdı (RR 0·90, 0·81–0·99; 2p=0·045) ancak göğüs kanseri mortalitesinde azalma anlamlı değildi (RR 0·89, 0·78–1·03; 2p=0·11).

5 yıl tamoksifene karşı 2-3 yıl tamoksifen ardından 5 yıla kadar aromataz inhibitörü kıyaslamasında, nüks oranları 2-4 yıllarda anlamlı derecede aromataz inhibitörleri lehineydi (RR 0·56, 0·46–0·67) ancak sonrasında değildi ve 10 yıllık göğüs kanseri mortalitesi tamoksifeni sürdürmeye karşı aromataz inhibitörlerine geçmekle daha düşüktü (%10.1’e karşı %8.7; 2p=0·015).

Üç tipte kıyaslamanın birleştirilmesinde nüks oran oranları tedavilerin ayrıldığı dönemlerde aromataz inhibitörleri lehineydi (RR 0·70, 0·64–0·77) ancak sonrasında anlamını kaybetti (RR 0·93, 0·86–1·01; 2p=0·08).

Göğüs kanseri mortalitesi hem tedaviler ayrıldığında (RR 0·79, 0·67–0·92) hem de sonrasında azaldı (RR 0·89, 0·81–0·99) ve tüm dönemler kombine edildiğinde de azaldı (RR 0·86, 0·80–0·94; 2p=0·0005).

Tüm nedenlerden ölümlerde de azalma görüldü (RR 0·88, 0·82–0·94; 2p=0·0003). Oran oranları yaş, VKİ, aşama, grade, progesteron reseptör durumu ve HER’ durumuna göre küçük fark gösterdi.

Aromataz inhibitörleri ile tamoksifene göre daha az endometriyal kanser görüldü (10 yıllık insidens %1.2 ye karşın %0.4, RR 0·33, 0·21–0·51) ancak daha çok kemik kırığı görüldü (5 yıllık risk %5.5’e karşı %8.2, RR 1·42, 1·28–1·57); göğüs kanseri dışı mortalite benzerdi.

Yorum

Aromataz inhibitörleri nüks oranlarını, tedaviler değiştiğinde tamoksifene kıyasla %30 kadar (orantılı olarak) azaltıyor ancak sonrasında azaltmıyor. 5 yıl aromataz inhibitörü kullanımı 10 yıllık kanser mortalitesi oranlarını 5 yıl tamoksifene kıyasla %15, böylece endokrin tedavi yapılmamasına kıyasla %40 kadar (orantılı olarak) azaltıyor.

Fon

Cancer Research UK, Medical Research Council.

Kaynak

Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. The Lancet, Volume 386, No. 10001, p1341–1352, 3 October 2015. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61074-1

* Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group. Tüm grup listesine buradan ulaşabilirsiniz. http://www.ctsu.ox.ac.uk/research/meta-trials/ebctcg/ebctcg-page

Orijinal özet için: Meme Ca. Endokrin Tedavi

Son Paylaşımlar
Arşiv