Prematürite Retinopatisinde Anti-VEGF Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Prematürite retinopatisi (PR) gelişmemiş retinanın vasküler bozukluğu olup, erken doğan bebeklerde görmede bozulma hatta körlükle sonuçlanabilir. Primer olarak, retinanın hastalıklı kısmının kriyoterapi veya lazerle çıkarılmasıyla tedavi edilir. Bu tedaviler uzun vadeli sonuçlarda önemli iyileşmeler sağlasa da sonuçları mükemmel olmaktan uzaktır, periferik görme alanında kalıcı kayba neden olabilir. Yakınlarda PR tedavisinde anti-vasküler endoteliyal büyüme faktörleri (anti-VEGF) kullanımını değerlendiren araştırmalar yapıldı Bu ilaçlar, fetal yaşamda yeni damar oluşumu için anahtar faktör olan, vasküler endoteliyal büyüme faktörünün eylemini inhibe eder. Hayvan çalışmaları vitre içine anti-VEGF antikorları enjeksiyonunun ardından neovasküler cevapta önemli azalma gösterdi.

Çalışma özellikleri

PR olan preterm bebeklerde anti-VEGF ilaçlarla vitre içi tedavinin etkinlik ve güvenliğini değerlendiren çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını 2016 Ocağına kadar araştırdık. Toplam 239 bebekle yapılan 3 randomize kontrollü araştırma belirledik. İki araştırmada vitre içine bevacizumab enjeksiyonu, konvansiyonel lazer tedavisiyle kıyaslandı. Üçüncü araştırmada vitre içine pegaptanib enjeksiyonuyla beraber lazer tedavisi, tek başına lazer/kriyoterapiyle kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar vitre içine verilen bevacizumabın çocukluk çağında refraktif kusur (yüksek miyopi) riskini azalttığını ve lazer tedavisiyle birlikte kullanılan pegaptanibin retina dekolmanı riskini azalttığını gösteriyor. Felç gibi gecikmiş yan etkiler dâhil başka kritik sonuç ölçütlerine etkiler bilinmiyor. Bu sonuçları değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kanıt kalitesi

Çoğu anahtar sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine çok düşük ya da düşük değer biçildi.

Kaynak

Sankar MJeeva, Sankar J, Mehta M, Bhat V, Srinivasan R. Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) drugs for treatment of retinopathy of prematurity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009734. DOI: 10.1002/14651858.CD009734.pub2

Orijinal özet için: Prematürite Retinopatisi Anti-VEGF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv