Buerger Hastalığında Farmakolojik Tedavi


Buerger hastalığı. Foto: Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Buerger hastalığı el ve ayakların küçük ve orta boy arter ve venlerinde tekrarlayan ve ilerleyici iltihap ve pıhtılaşmalarla karakterizedir. Nedeni bilinmez ancak sigara içen erkeklerde sık görülür. Sigara içen genç insanların kol ve bacaklarında şiddetli ağrı ve ülserlere neden olur. Çoğu vakada, özellikle en şiddetli formu görülen hastalarda durumu cerrahi ile iyileştirmek mümkün değildir ve bu yüzden ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar silostazol, klopidogrel ve pentoksifilin gibi farmakolojik ajanlar; prostasiklin ve prostaglandin türevi ilaçlar gibi kan akımını yeniden yönlendiren ve etkilenen bölgelerde dolaşımı iyileştiren ve teorik olarak ülserlerin ve istirahat ağrısının iyileşmesine yardım eden maddelerdir. Bu derlemede Buerger hastalarının tedavisinde farmakolojik ajanların etkinliği değerlendirildi.

Ana sonuçlar

Araştırmamız sonucunda ve dört hafta civarında tedavi uygulanan toplam 602 hasta üzerinde yürütülmüş 5 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Kanıtlar 2015 Nisanına kadar günceldir. Araştırmalarda prostaskilin analogları plaseboya, aspirine ve bir prostaglandin analoguna karşı ve folik asit plaseboya karşı kıyaslandı. Silostazol, klopidogrel ve pentoksifilin gibi farmakolojik ajanları değerlendiren veya oral prostanoidi İV prostanoide karşı kıyaslayan çalışma bulamadık. Derlenen çalışmalarda kan akımını yeniden yönlendirebilen etkilenen bölgelerde dolaşımı iyileştirebilen prostasiklin ve prostaglandin türevleri değerlendirildi.

Bir çalışmadan sağlanan orta kalitede kanıtlar İV iloprostun 28 gün sonrasında ülserleri iyileştirme ve istirahat ağrısını gidermede oral aspirine kıyasla etkili olduğunu gösterdi ancak amputasyon oranlarında fark bulunmadı.

İki çalışmadan sağlanan kanıtlar prostasiklinin ülserleri iyileştirmede (çok düşük kalitede kanıt) ve ağrıyı gidermede (düşük kalitede kanıt) prostaglandin analogları kadar etkili olduğunu gösterdi ancak amputasyon oranları değerlendirilmedi.

Bir çalışmadan sağlanan orta kalitede kanıtlar, 8. hafta ve 6. ayda iskemik ülserleri iyileştirme veya istirahat ağrısını gidermede ve 6. ayda amputasyon oranlarında plasebo ile oral prostasiklin analogu iloprost (200 mcg ve 400 mcg) arasında fark olmadığını gösterdi.

Bir çalışmadan sağlanan çok düşük kalitede kanıtlar Buerger ve hiperhomosisteinemisi olan hastalarda amputasyon oranları ve ağrı skorlarında plasebo ve folik asit arasında fark olmadığını gösterdi. Ülser iyileşmesi ölçülmedi. Baş ağrısı veya bulantı gibi yan etkiler tedavinin kesilmesine ya da daha ciddi sonuçlara neden olmadı. Amputasyonsuz yaşam, yürüme mesafesi veya ağrısız yürüme mesafesi ve ayak bileği brakiyal indeksi gibi sonuçlar herhangi bir çalışmada değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak katılımcı sayısı düşük, sayıca az, katılımcıların hastalık şiddetleri farklı ve örneğin başlangıçtaki sigara maruziyeti gibi bilgileri eksik çalışmalardan sağlanan kanıt kalitesi çok düşükle orta arasındaydı. Buerger hastalarında farmakolojik ajanların (damar içi veya ağızdan) etkinliğini değerlendiren çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Cacione DG, Macedo CR, Baptista-Silva JCC. Pharmacological treatment for Buerger's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011033. DOI: 10.1002/14651858.CD011033.pub3

Orijinal özet için: Buerger İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar