5 yaşına Kadar Çocuklarda Belirsiz Nedenli Ve Semptomları Özellik Göstermeyen Olağan Solunum Enfeksi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Olağan akut solunum yolu enfeksiyonu olan 5 yaşına kadar çocuklarda antibiyotikler daha şiddetli enfeksiyonları önler mi?

Arka plan

Olağan görülen akut ÜSYE’ler geniş ve değişken bir enfeksiyonlar grubu oluşturur. Üst solunum yolunun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, 7 güne kadar sürebilir ve çok değişik nedenleri vardır. Kulak, boğaz ve sinüs enfeksiyonları gibi komplikasyonlara yol açabilir. Okul öncesi çocuklarda daha sık olmak üzere, ebeveynin tıbbi yardım aramasının en sık görülen nedenidir. Bunda öte, yüksek gelirli ülkelerde yazılan antibiyotiklerin %75’inden bunlar sorumludur. Antibiyotik yazmanın muhtemel bir mantığı, bakteriyel komplikasyonları önleme isteğidir.

Metot

Bu derleme, 5 yaşına kadar çocuklarda sık görülen ve ayrımı yapılamayan solunum enfeksiyonlarında klinik bakteriyel komplikasyonları önlemek için antibiyotik kullanımına yöneliktir. Derlememiz 2014 yılında yayınlanan eski versiyonu güncelliyor. Kanıtlar 2015 Ağustosuna kadar güncel. Bu güncelleme için 616 yeni yayın bulsak da hiçbiri derleme kriterlerini karşılamadı.

Çalışma özellikleri

Toplam 1314 çocukla yapılan 4 araştırma derlendi. 414 çocukla yapılan 3 çalışmada orta kulak iltihabını önlemek için 7 gün süreyle amoksisilin/klavulanik asit kullanımı araştırıldı. 1 araştırmada 889 çocukta pnömoniyi önlemek için iki hafta ampisilin kullanımına bakıldı. Sadece 1 araştırmada zararlar değerlendirildi. Ancak mutlak rakamlarla değil de yüzdeyle ifade edildiğinden veri analizi yapamadık. Mastoidit, tonsillit, apse, meninjit gibi diğer şiddetli komplikasyonları, hastaneye yatışları ve ölümleri değerlendiren araştırma olmadı.

Anahtar sonuçlar

Güncel kanıtlar 5 yaşına kadar olan çocuklarda otitis media ve pnömoniyi önlemek için olağan akut solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımını desteklemiyor.

Kanıt kalitesi

Otit için tedavi yapılan araştırmalarda, kayırma hatasından kaçınmak için kullanılan metotlar net olarak açıklanmadığından kanıt kalitesi orta. Bunun yanında, bir araştırmada bir ilaç firması araştırmada kullanılan plasebo şurubunu hazırladı.

Pnömoni için tedavi yapılan araştırmada, ailelere körleme yapılmadığından kanıt kalitesine orta değer biçtik. Ayrıca kayırma hatasından kaçınmak için kullanılan metotlar net olarak açıklanmadı.

Bu popülasyonda antibiyotiklerin etkinliğine dair daha kesin kanıtlar sağlamak için, yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Alves Galvão MG, Rocha Crispino Santos M, Alves da Cunha AJL. Antibiotics for preventing suppurative complications from undifferentiated acute respiratory infections in children under five years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD007880. DOI: 10.1002/14651858.CD007880.pub3

Orijinal özet için: Solunum Yolu Enfeksiyonu Tedavisinde Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv