Boğaz Yangısında Antibiyotik Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Boğaz yangılarına bakteri ya da virüsler neden olabilir. Hastalar çoğu zaman 3-4 gün içinde toparlanır, ancak bazılarında komplikasyonlar görülür. Ciddi ancak nadir bir komplikasyon, eklemleri ve kalbi tutan romatizmal ateştir. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları geriletir, ancak ishal, döküntü ve başka yan etkilere neden olur, ayrıca toplum içinde antibiyotiklere direnç gelişir.

Spinks ve arkadaşları, toplam 12 835 hasta üzerinde yapılan 27 araştırmanın sonuçlarnı derlediler. Sonuçlar, antibiyotik kullanımının hastalık süresini bir gün kısalttığını ve romatizmal ateş gelişimi ihtimalini, bu komplikasyonun sık görüldüğü toplumlarda üçte ikiden fazla azalttığını gösterdi.

Arka plan

Hekime başvurma nedeni olarak boğaz yangısı, sık görülen nedenler arasındadır. Kendiliğinden iyileşmesine rağmen, birinci basamak hekimleri sıkça antibiyotik yazarlar.

Konu

Birinci basamakta boğaz yangısına karşı antibiyotiklerin sağladığı yararı değerlendirmek

Araştırmaların seçim kriterleri

Antibiyotik kullanımının, tipik boğaz yangısı belirtileri ve komplikasyonları üzerine etkisini kontrol grubuna karşı değerlendiren, randomize kontrollü ya da yarı randomize kontrollü nitelikte çalışmalar seçildi.

1. Non- süpüratif komplikasyonlar Eğilim, antibiyotiklerin akut glomerulonefrite karşı koruyucu olduğu yönünü gösterdi. Ancak emin olabilmek için olgu sayısının çok azdı.

Birkaç çalışmada antibiyotikler, bir ay içinde görülen akut romatizmal ateşi üçte ikiden fazla azalttı.

2. Süpüratif komplikasyonlar

Antibiyotikler, 14 gün içinde görülen akut otitis medya ve akut sinüzit ve iki ay içinde görülen tonsillit insidenslerini plaseboya karşı azalttı.

3. Semptomlar

Boğaz yangısı ve ateş, antibiyotikle yarı yarıya azaldı. En büyük fark üçüncü günde görüldü.

Üçüncü günde, bir hastada boğaz yangısını önlemek için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 6’dan düşükken, birinci hafta sonunda 21’e yükseldi.

4. Semptomlarla ilgili alt grup analizi

Üçüncü günde antibiyotikler, boğaz kültüründe streptokok (+) çıkan hastalarda, negatif çıkanlara kıyasla belirtilere karşı daha etkili bulundu. Yedinci günde de benzer sonuç alındı.

Kaynak

Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD000023. DOI: 10.1002/14651858.CD000023.pub3

Orijinal özet için: Boğaz Yangısında Antibiyotik

Etiketler:

Son Paylaşımlar