Metformin Kullanımında B12 Düşmesi

1 Cochrane derlemesi ve 1 RK araştırmadan bilgiler

Tip 2 diyabetli hastalarda metformin en sık başvurulan birinci seçenek ilaçtır. Metformin ayrıca, bu grup hastada majör ölüm nedeni olan kardiyo-vasküler hastalıkların, morbidite ve motalitesini de iyileştiren birkaç şeker düşürücü ilaç arasında yer alıyor. Metforminin bu durumu kuvvetli kanıtlarla destekleniyor.1

Ancak metformin, B12 emilimini bozarak ve eksikliğe yol açma riski de taşıyor. B12 eksikliği, klinik olarak önemlidir ve önlenmesi – tedavisi mümkündür. Metformin, mekanizması aydınlatılmamış bir yolla folat konsantrasyonunu da azaltabiliyor. Kanda vitamin B12 ve folat ve azalmaları, homosistein artışına neden olur. Homosistein artışı, özellikle şeker hastalarında, kardiyovasküler hastalıklar için bağımsız bir risk faktörüdür.

Metformin tedavisinin yol açtığı B12 eksikliği ile ilgili mevcut kanıtlar, nadir RK çalışmalar dâhil tümü ile kısa vadeli araştırmalardan sağlandığı için Jager ve arkadaşları, 390 hastayı 4.3 yıl izleyerek bir RK çalışma gerçekleştirdiler.

Sonuçlar, metformin tedavisi ile birlikte B12 konsantrasyonunun, plasebo grubuna kıyasla %19 azaldığını gösterdi. Folat konsantrasyonunda da %5 azalma görüldü. Homosistein konsantrasyonu %5 arttı. Ancak VKİ ve sigara içimi için ayarlama yapıldığında, folat düşmesi anlamını kaybetti.

Yazarlar, vitamin B12 için 150 mmol/l altını eksiklik, 150 – 220 mmol/l arası değerleri ise düşük olarak nitelediler. Bu parametrelerle mutlak riskler, B12 eksikliği için 7.2, B12 düşüklüğü için 11.2 olarak belirlendi.

İzleme dönemi bitiminde, metformin kullanan grupta, %9.9 oranında B12 eksikliği, %18.2 oranında B12 düşüklüğü belirlendi. Aynı oranlar, plasebo grubunda %2.7 ve %7 olarak gerçekleşti.

Karar

Metforminle uzun süreli tedavi, B12 eksikliği riskini artırıyor, homosistein konsantrasyonunu yükseltiyor. B12 eksikliği önlenebilir. Bu yüzden, çalışmamızdan çıkan sonuçlar, uzun süreli metformin tedavisi gören hastalarda kan B12 düzeylerinin düzenli aralıklarla ölçümünün ciddiyetle düşünülmesini telkin ediyor.2

Kaynaklar

  1. Saenz A, Fernandez-Esteban I, Mataix A, Ausejo Segura M, Roqué i Figuls M, Moher D. Metformin monotherapy for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD002966. DOI: 10.1002/14651858.CD002966.pub3. The Cochrane Library

  2. de Jager J, Kooy A, Lehert P, Wulffelé M G, van der Kolk J, Bets D, Verburg J, Donker A J, Stehouwer C D. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. BMJ 2010;340:c2181.

Etiketler:

Son Paylaşımlar