Epilepside Yardımcı Tedavi Olarak Melatonin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi sinir sisteminin en sık görülen kronik hastalıklarından biri olup elde bulunan birçok antiepileptik ilaca rağmen hastaların %30’u nöbet geçirmeye devam eder. Melatoninin epilepside yüksek güvenlikle işe yaradığını telkin eden bildiriler bulunuyor. Bu madde vücut tarafından üretilir ve doktorlar tarafından uyku bozuklukları ve jetlag gibi problemlerin tedavisi için reçete edilir.

Çalışma özellikleri

Epilepsili hastalarda antiepileptik ilaca melatonin eklenmesini plasebo eklenmesine karşı kıyaslayan klinik araştırmalar için tıbbi veri tabanlarını taradık. Katılımcılar çocuklar ve malül erişkinler dahil herhangi bir yaş, cinsiyettendi. Çalışmalarda nöbet sıklığında yarı yarıya azalma, nöbet geçirmeyen hasta oranı, yan etkiler ve yaşam kalitesinde iyileşme ölçüldü.

Ana sonuçlar

Derlememiz için toplam 125 hasta üzerinde yürütülen 6 araştırma bulduk. Araştırmalarda iki farklı kıyaslama raporlandı: plaseboya karşı melatonin ve 10 mg melatonine karşın 5 mg melatonin.

Derlenen çalışmalarda nöbet sıklığı, nöbet geçirmeme ve ters etkiler metodolojik bir yolla değerlendirilmedi. Bir çalışmada nöbet sıklığı raporlandı ve katılımcıların hiç birinde araştırma döneminde, öncesine kıyasla sıklıkta bir değişim görülmedi.

Sadece bir çalışmada melatoninin yaşam kalitesine etkisi değerlendirildi ve melatonin eklemeyle plasebo eklemeye kıyasla iyileşme bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda metodolojik kalite zayıf olup melatoninin epilepsili hastalarda nöbet sıklığını azaltma ya da yaşam kalitesini iyileştirmedeki rolü hakkında hesin kararlar çıkarmak mümkün olmadı.

Kanıtlar 2016 Ocağına kadar günceldir.

Kaynak

Brigo F, Igwe SC. Melatonin as add-on treatment for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD006967. DOI: 10.1002/14651858.CD006967.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Melatonin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv