Menopoz Belirtilerine Karşı Çin Bitki İlaçları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çin bitki ilaçları menopoz belirtilerini gidermede etkili ve güvenli mi?

Arka plan

Menopoz kadınlarda 51 yaş civarında görülür. Menopozlu kadınlar, kadınlık hormonu üreten organlar yavaşladığında sıcak basmaları, terlemeler, uyku bozukluğu, eklem ağrıları, sıkıntı, cilt ve vaginada kuruluk gibi belirtiler yaşar. Bu belirtileri azaltmak için genellikle hormon tedavisi (HT) yazılır.

Kadınlar uzun süre HT kullanımının ters olaylara neden olduğu endişesi nedeniyle, bu belirtileri gidermek için alternatif tedaviler aramaktadır. Popüler seçimlerden biri de Çin bitkisel ilaçlarıdır. Çin bitki ilaçları klinik olarak çok uzun süredir kullanılmakla beraber etkinlik ve uzun vadeli güvenlikleri bilimsel açıdan değerlendirilmedi.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede 1499’u bitkisel ilaç grubunda, 1403’ü kontrol gruplarında olmak üzere toplam 2902 kadın üzerinde yürütülmüş 22 randomize klinik araştırma incelendi. Kontrol gruplarında plasebo, bir ilaç, HT veya başka bir Çin bitkisel ilacı kullanıldı. Çalışmaların çoğunda araştırma süresi 21 hafta devam etti. Bilgiler 2015 Martına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Çin bitki ilaçlarının vazomotor belirtileri gidermede plasebo ya da HT’den daha az ya da çok etkili olduğuna dair yetersiz kanıt bulduk. Ters etkiler iyi raporlanmadı, Çin bitki ilaçları alan bazı kadınlar diyare, göğüslerde hassasiyet, midede rahatsızlık ve nahoş tattan yakındı. Güvenlik üzerine etkiler hakkında karara varılamadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişkendi. Bu araştırmalar Çin bitki ilaçlarının etkinlik veya güvenliği hakkında yazarların kesin bir karar ifade edebilmesine müsaade edebilecek iyi kalitede kanıt sağlamadı.

Kaynak

Zhu X, Liew Y, Liu Z. Chinese herbal medicine for menopausal symptoms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009023. DOI: 10.1002/14651858.CD009023.pub2

Orijinal özet için: Menopozda Bitkisel İlaçlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar