Özetle Omega 3 Neye İyi Geliyor. Kanıt Arayanların Kanaatleri.

Omega 3 yağ asitleri, koroner arter hastalığı korunma ve tedavisinde etkili olduklarını bildiren araştırma ve derleme bildirilerinin yarattığı düşünce ile çok sayıda hastalıkta, araştırmalarla denendi.

Bu hastalıklar içinde, patogenezi koroner arter hastalığı ile benzeşen periferik damar hastalığı gibi hastalıkların yanı sıra, omega 3 yağ asitleri ile ilişkisi olan birçok hastalık da var. Sonuçta omega 3 kelimesi, kamuoyunca çok fazla telaffuz ediliyor. Ancak araştırma sonuçları koroner arter hastalığı dahil kuvvetli kanıtlar göstermiyor.

Bu araştırmaların derlemeleri de yapıldı. Koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskler başta olmak üzere omega 3 denenen hastalıklarla ilgili kanat bildirileri özetle aşağıda okuyabilirsiniz. Zayıf da olsa da olsa bir etki görebilen derlemeler *** ile işaretlendi.

1. Kalp damar hastalıklarında: Diyetle veya suplement olarak balık yağı ve bazı sebze yağlarında bulunan omega-3 yağları tüketiminin, genel popülasyonda veya kardiyovasküler hastalığı ya da riski olan insanlarda; total ölümler, kalp krizi ve felçler gibi kardiyovasküler olaylar ve kanserleri etkileyip etkilemediği net değildir.

2. Kesikli topallamada: Omega 3 yağ asitlerinin, kesikli topallaması olan hastalarda sınırlı hematolojik yararları var gibi görünüyor. Ancak bu derlemenin seçtiği klinik iyileşme göstergelerinde tutarlı bir iyileşmeye dair kanıt sağlanamadı.

3. Tip 2 diyabette: Tip 2 diyabette omega 3 suplementasyonu, trigliseridler ve VLDL kolesterolü düşürür, ancak LDL kolesterolü yükseltebilir. Glisemik kontrol ve açlık insülin düzeyine etkisizdir.

4. Gebelerde komplikasyon önlemek için: Pre-eklampsi, erken doğum, düşük doğum tartısı ve gestasyonel gerilik risklerini azaltmak için gebelikte balık yağı veya başka prostaglandin prekürsörlerinin rutin kullanımını desteklemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

5. Erken doğan bebeklerde: Sonuçların bir araya getirilmesi, UZ ÇDYA verilen preterm bebeklerde uzun vadeli net bir yarar ve zarar göstermedi.

6. Miadında bebeklerde: Bu derlemede, miadında doğan bebeklerin UZ ÇDYA ile zenginleştirilmiş mama ile beslemenin görme keskinliği, bilişsel işlevler ve büyüme üzerinde kanıtlanmış bir faydası olmadığı anlaşıldı.

7. Emziren annelerde: Halen, çocuğun büyüme ve gelişmesini desteklemek için, emziren annelere UZ ÇDYA suplementasyonu yapılmasını desteklemek ya da reddetmek için yeterli kanıt bulunmuyor.

8. Çocuklar ve büyüklerde astıma karşı: Astım hastalarına deniz kaynaklı n-3 yağ asidi suplementasyonu yapmaları ya da diyetle alımını artırmalarını tavsiye etmek için çok az kanıt bulunuyor.***

9. Bilişsel bozulma ve bunamada: Omega 3 ÇDYA’nin bilişsel bozulma ya da demans korunmasında yararını kabul veya reddeden klinik araştırma bulunamadı.

10. Şizofrenide: Bu yüzden, şizofrenili hastaların omega 3 ve omega 6 preparatlarını kullanmasının genel işlevler ve mental durumu iyileştirip iyileştirmediği hala netleşmiş değildir.

11. Otizm spektrum hastalıklarında: Omega-3 yağ asidi supementasyonununun otizm spektrum hastalıklarında etkili olduğuna dair kanıtlar yetersizdir.

12. Bipolar hastalıkta: Bir çalışmanın sonuçları, omega-3’ün yardımcı tedavi olarak, maniye etkisi olmamakla beraber depresif belirtilere olumlu etkisini gösterdi. Eldeki kısıtlı bilgi ile bu bulgulara dikkatli yaklaşılmalıdır.***

13. Ülseratif kolitte (preparat ve balık yağı olarak, tedavi ve remisyon idamesi için): Enterik kaplı olmayan omega 3 yağ asitleri (Balık yağı) ülseratif kolitte remisyon idamesi için kullanımı güvenli ancak etkisizdir. Kullanım için kanıt bulunmuyor.

14. Crohn hastalığında: Omega 3 yağ asitleri kullanımı güvenlidir ancak Crohn hastalığında remisyonun sürdürülmesinde muhtemelen etkili değildir. Mevcut bilgiler, bu amaçla kullanımı desteklemiyor.

15. Kanserde kilo kaybında: İleri kanserli hastalarda sık görülen kilo kaybı sendromunun tedavisinde tek başına ya da başka ilaçlarla birlikte oral balık yağının kullanımını desteklemek için kanıtlar yetersizdir.

16. Kistik fibrozda: Bu derlemede incelenen küçük çalışmalardan sağlanan kanıtlar, kesin kanaat çıkarmak ya da rutin kullanım tavsiye etmek için yeterli olmasa da düzenli omega-3 suplementi kullanımının kistik fibrozlu hastalara yarar sağlayabileceğini gösteriyor.***

Derleme, kistik fibroz hastaları ya da bu hastaların tedavisi ile ilgili karar veren kişiler için anlam taşıyacak bir çok konuda bilgi eksikliği olduğunun altını çizmektedir.

17. Böbrek transplant hastalarında: Halen mevcut RK çalışmalarda, böbrek fonksiyonlarını iyileştirmek, red oranını düşürmek, hasta ve greft yaşamını uzatmak amacıyla balık yağı tedavisini tavsiye etmek için yeterli kanıt bulunmuyor.

18. DEHAB: Omega-3 suplementasyonu DEHAB semptomlarını iyileştirmede küçük ancak anlamlı bir etki sağladı. Suplementlerdeki eikosapentaenoik asit dozu, etki ile anlamlı korelasyon gösterdi. Görece iyi huylu yan etki profili ve küçük etkinin kanıtları nedeni ile omega-3 yağ asidi suplementasyonunun, geleneksel farmakolojik müdahaleleri güçlendirmek için veya diğer psikofarmakolojik alternatifleri reddeden ailelerin çocuklarında kullanımı makul olabilir.***

Son Paylaşımlar
Arşiv