Akut İskemik Felçte Sanchi

Cochrane derleme özeti

Sanchi Çin’de en yaygın kullanılan tıbbi bitkilerden biri, ancak mevcut kanıtlar akut iskemik felçte rutin kullanımını destekleyen bir sonuç çıkarmaya izin vermiyor. Akut iskemik felçte rutin kullanım için güncel kanıtların desteklediği çok az ilaç var. Birkaç mekanizmayla etki gösteren Sanchi de potansiyel bir çare olabilir. Toplam 660 katılımcıyla yapılan 8 araştırmanın bu derlemesi sanchi’nin kısa vadeli sonuçları iyileştirdiğini gösterdi. Ancak düşük kaliteli ve küçük örnekli çalışmalardan sağlanan kanıtlar akut iskemik felçte rutin kullanımını desteklemiyor.

Yazarların kararı

Bu derlemede sanchi, akut iskemik felçte etkili ve emin görünüyor, ancak çalışmaların küçük çaplı ve düşük kaliteli olması kesin bir karara engel oluyor. İyi tasarımlı daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Akut iskemik felçte rutin kullanım için güncel kanıtların desteklediği çok az ilaç var. Sanchi Çin’de en yaygın kullanılan tıbbi bitkilerden biri,

Amaç

Bu derleme, sanchi’nin akut iskemik felçte etki ve emniyetini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

Randomize kontrollü araştırmaları bulmak için Cochrane Stroke Group Trials Register (Ocak 2008), the Chinese Stroke Trials Register (Şubat 2007), the Cochrane Complementary Medicine Field trials register (Şubat 2007), the Chinese Cochrane Centre Controlled Trials Register (Şubat 2007). We also searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library, Issue 1, 2007), MEDLINE (1966 - Şubat 2007), EMBASE (1980 - Şubat 2007), CINAHL (1982 - Şubat 2007), AMED (1985 - Şubat 2007), CNKI (1979 - Şubat 2007), CBM-disc (1979 - Şubat 2007), Çin bilimsel veri tabanları VIP INFORMATION (1989 - Şubat 2007), Wanfang Data (1982 - Şubat 2007), CISCOM (1980 - Şubat 2007) ve TCMLARS (1984 - Şubat 2007) tarandı.

Seçim kriterleri

Akut iskemik felçte, başlangıçtan sonraki 30 gün içinde sanchi’yi plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar araştırma kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı.

Ana sonuçlar

Toplam 660 hastayla yapılan 8 araştırma derlendi. Derlenen araştırmalardan yedisinde kalite düşüktü. 6 araştırmada izlem süreleri 6 aydan kısaydı.

Tedavinin 28 gününden sonra ölen ya da bağımlı kalan katılımcı sayısı için sadece 2 araştırmadan veri sağlandı ve sanchi grubunda ölüm ve bağımlılık oranlarının kontrole göre düşük olduğunu gösterdi (rölatif risk (RR) 0.63, 95% güven aralığı GA 0.45 - 0.88).

Bir araştırmada sanchi grubunda Barthel gösterge skorlarının daha yüksek olduğu raporlandı.

7 araştırmanın toplu analizi, sanchi’nin nörolojik kusurları kontrolden daha fazla iyileştirdiğini gösterdi, fark anlamlı bulundu (RR 0.29, %95 GA 0.18 - 0.47).

Toplam vaka fatalite hızı %1’in altında olup muhtemelen katılımcılarda hafif felçler olduğunu gösteriyor. Az sayıda yan etki bildirildi. Felç nüksü ve yaşam kalitesiyle ilgili veriler sınırlıydı.

Kaynak

Chen X, Zhou M, Li Q, Yang J, Zhang Y, Zhang D, Kong S, Zhou D, He L. Sanchi for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD006305. DOI: 10.1002/14651858.CD006305.pub2

Orijnal özet için: Felç Tedavisinde Sanchi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin


Son Paylaşımlar
Arşiv