Alkolik Karaciğer Hastalarında Siroz Tanısı İçin Ultrason

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Aşırı alkol kullanımı, alkolik karaciğer hastalığına ve birlikte görülen başka hastalıklara yol açabilir. Alkol vücut organlarının işlevini bozar ve kansere yol açabilir. Aşırı alkol kullanımına bağlı karaciğer hasarı genellikle yağlı karaciğer, yağlı karaciğer hastalığı, fibroz, alkolik siroz ve hepatosellüler kanser şeklinde ortaya çıkar. Fibroz ilerlediğinde alkolik siroz olur.

Alkolün bırakılması, alkolik hastalığı olanlarda hastalığın, herhangi bir aşamasındayken iyileşmesine fayda sağlayabilir. Ancak daha ileri aşamalarda bırakmanın komplikasyon, başka hastalık ve ölümlere etkisi daha az olur. Erken siroz tanısından bir ay sonra alkolün bırakılmasıyla 7 yıl yaşam beklentisi 1.6 kat artar. Alkolik karaciğer hastalarında prognozu değiştirebilecek tek radikal metot karaciğer naklidir. Ancak uygun bir organ bulmanın güçlüğünün yanında, nakilden sonra hastanın sürvisini etkileyebilecek birçok başka faktör de vardır.

Ultrason, alkolik siroz tanısı için klinik pratikte yıllardır kullanılan ucuz bir yöntemdir. Alkolik karaciğer hastalarında sirozu değerlendirmek için kullanılan ultrason parametreleri arasında; karaciğer büyüklüğü, kenarların küntleşmesi, parenkimde kabalaşma, yüzeyde nodüler yapı, alt vena kavada daralma, portal ven hızı ve dalak büyüklüğü yer alır.

Ultrasonla siroz tanısı, özellikle belirti vermeyen hastalarda prognoz, tedavi ve alkolü azaltma ya da bırakmada motivasyon açısından avantajlar sağlayabilir.

Alkolik karaciğer hastalarında sirozun zamanında tanısı, prognoz değerlendirme ve tedavi stratejisi seçiminde önemlidir.

Amaç

Bu derleme primer olarak alkolik karaciğer hastalarında, siroz varlığı ya da yokluğunu belirlemede, referans standart olarak karaciğer biyopsisine kıyasla ultrasonun tanısal doğruluğunu belirlemeyi amaçlıyor. İkincil amaç, tek başlarına veya kombine olarak B-mod ve renkli Doppler, bunlara eklenen ultrason bulguları veya bunların kombinasyonları gibi ultrason testlerinin, aynı referans standarda göre tanısal doğruluğunu belirlemektir.

Metot

Tıbbi literatürü 8 Ocak 2015 tarihine kadar taradık.

Sonuçlar

Biri 1985 yılında Fransa’da, diğer 2013 yılında Güney Kore’de yapılmış 2 araştırma belirledik. Toplam 205 katılımcıyla yapılan araştırmalar çok farklı olduğundan ve siroz değerlendirmesi için çok az ortak klinik belirti ve bulgu kullandıklarından, veri analizi mümkün olmadı. Araştırmaların kayırma hatası riskini, yüksek olarak değerlendirdik, kanıt kalitesi düşüktü.

Fon kaynakları

Kore araştırması Kore Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından bağış aldı.

Sonuç

Sağlanabilen araştırma verileri analiz için yetersiz olduğundan, alkolik karaciğer hastalarında karaciğer sirozu için tanısal araç olarak ultrason kullanımını tavsiye edemiyoruz. Bu hastalarda siroz belirlemede ultrasonla görüntülemenin ne kadar iyi olduğunu kesin olarak anlamak için, çok sayıda katılımcıyla ve görüntülemede benzer belirti ve özellikleri kullanan, prospektif araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Pavlov CS, Casazza G, Semenistaia M, Nikolova D, Tsochatzis E, Liusina E, Ivashkin V, Gluud C. Ultrasonography for diagnosis of alcoholic cirrhosis in people with alcoholic liver disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011602. DOI: 10.1002/14651858.CD011602.pub2

Orijinal özet için: Siroz Teşhisinde Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv