Crohn Hastalığında Remisyon İdamesi İçin Omega 3 Yağ Asitleri

Cochrane derleme özeti

Balık yağında, enflamasyonları azaltmada yararlı olabilen omega 3 yağ asitleri bulunur. Bunların anti enflamatuar etkisinin enflamatuar barsak hastalığı gibi kronik enflamatuar hastalıklarda yararlı olabileceği önerisi bulunuyor.

Amaç

Bu derlemede, omega 3 yağ asidi kapsüllerinin günlük kullanımının, Crohn hastalığında remisyonun sürdürülmesi üzerindeki etkisini değerlendiren RK çalışmalar gözden geçirildi.

Çalışmalar

Remisyondaki hastaların, sabit dozda balık yağı ya da omega 3 ile tedavi edildiği ve en az 6 ay izlendiği çalışmalar araştırıldı ve 6 RK çalışma seçildi.

Sonuçlar

Üç çalışma, 1 yıllık hastalık nüks hızında plasebo grubuna göre marjinal, ancak anlamlı gerileme bildirdi. Ancak çalışmalar klinik ve istatistiksel olarak heterojen bulundu.

En büyük iki çalışma, tedaviden sağlanan bir yarar gösteremedi.

Hiç bir çalışma ciddi bir yan etki bildirmedi. Sonuçların toplu analizinde, diyare ve üst gastrointestinel şikayetler anlamlı derecede farklı bulundu. Sık görülen yan etkiler olarak, nahoş tat, nefes kokması, göğüs yanması, bulantı ve diyare bildirildi.

Kaynak

Turner D, Zlotkin S H, Shah P S, Griffiths A M. Omega 3 fatty acids (fish oil) for maintenance of remission in Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD006320. DOI: 10.1002/14651858.CD006320.pub3

Orijinal özet için: Crohn Hastalığında Omega 3

Güncelleme için: 2013 Güncellemesi

Son Paylaşımlar
Arşiv