Gebelikte Kilo Alımı ve Obesite 1: Sınırlar, Kilonun Getirdiği Riskler ve Ultrason Muayenesi (2010)

2010 Yılında Kanada Kadın Doğum Hekimleri Derneği (SOGC) gebelikte obesite ile ilgili bir derleme yayınladı. Bu derlemede gebelikte aşırı kilo alımı ve sağlık sorunları arasındaki ilişkiler araştırıldı. "Gebelik ve kilo alımı" başlıklı seride, bu ilişkinin çeşitli yönlerini başlıklar halinde ve özet olarak bulabilirsiniz. D. Ş.

Vücut kitle indeksine (VKİ) göre, gebelikte kilo alımının sağlıklı sınırları

İdeal olan, kadınların kilo yönünden gebelik öncesinde değerlendirilmesidir. Böylece kilo verme sorunu gebelik öncesinde halledilebilir. Kadınların gebeliğe VKİ <30 un altında, ideal olarak <25’in altında girmeye teşvik edilmesi öneriliyor. Bu ifadenin WHO’nun VKİ kriterlerine göre Türkçe açıklaması: Kadınlar gebeliğe obes olarak girmemeli, ideali ise fazla kilo ile de girmemelidir.

Kilo ve USG Muayenesi

Zayıf kadınlar istisna tutulursa, gebelerde fetal yapılar en iyi 18-22 haftalar arasında değerlendiriliyor.

Ultrason muayenesinin başarısı geniş ölçüde, annenin beden büyüklüğüne bağımlıdır. Normalde mükemmelen görüntülenebilen yapılar, BMI 90. persantili aştığında %15 oranında suboptimal görüntülenir. 97.5 persantilin üzerinde ise, iyi görüntülenen yapıların oranı, %63’e iner.

Görüntülenmesi bozulan yapılar fetüs kalbi, omurgası, böbrekleri, diyaframı ve kordondur.

2-4 hafta ara ile yapılan tekrar muayeneleri ile kötü görüntülenen bebeklerin sayısı azalır. Yine de BMI’ya bağlı olarak % 12-20, kötü görüntülenmiş olarak kalır. Obes gebede fetal anatomik değerlendirmenin 20-22. haftalarda yapılması daha iyi bir seçim olabilir.

Şişman annede USG muayenesinin güç olması bir yana, fetal anomali oranının yüksekliğini gösteren kanıtların varlığı işi daha da karıştırır.

Gebelik öncesi VKİ ile doğumsal anormalliklerin birlikteliği ile ilgili 17 araştırmayı inceleyen bir derleme, obes kadınların bebeklerinde nöral tüp defektlerinin iki kat fazla olduğunu gösterdi. Nöral tüp defektleri ile kilo arasında da bir doz cevap ilişkisi olduğu anlaşıldı. Fazlası: Gebe kalma sırasındaki folik asit kullanımının koruyucu etkisi, obes kadınlara yarar sağlamaz görünüyor. Dozu artırmanın riski normale çevirip çevirmeyeceği de bilinmiyor.

Kaynaklar

  1. Davies G A, Maxwell C, McLeod L, Gagnon R, Basso M, Bos H, Delisle M F, Farine D, Hudon L, Menticoglou S, Mundle W, Murphy-Kaulbeck L, Ouellet A, Pressey T, Roggensack A, Leduc D, Ballerman C, Biringer A, Duperron L, Jones D, Lee L S, Shepherd D, Wilson K; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. SOGC Clinical Practice Guidelines: Obesity in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2010;32(2):165–173.

  2. Lantz M E, Chisholm C A. The preferred timing of second trimester obstetric sonography based on maternal body mass index. J Ultrasound Med 2004;23:1019–22.

  3. Wolfe H M, Sokol R J, Martier S M, Zador I E. Maternal obesity: a potential source of error in sonographic prenatal diagnosis. Obstet Gynecol 1990;76:339–42.

  4. Hendler I, Blackwell S C, Bujold E, Treadwell M C, Mittal P, Sokol R J, et al. Suboptimal second-trimester ultrasonographic visualization of the fetal heart in obese women: should we repeat the examination? J Ultrasound Med 2005;24:1205–9.

  5. Nuthalapaty F S, Rouse D J. The impact of obesity on obstetrical practice and outcome. Clin Obstet Gynecol 2004;47:898–913.

Son Paylaşımlar
Arşiv