Gebelikte Kilo alımı ve Obesite 3: Özet ve Kanıta Dayalı Öneriler (2010)

Obes kadınlarda aşağıdaki riskler artmıştır:

 • Spontan düşük,

 • Birden fazla erken düşük (12 haftadan önce),

 • Hipertansiyon

 • Hipertansiyonun gebelik komplikasyonları (HELLP dahil)

 • Gebelik diyabeti,

 • Makrozomi,

 • Sezaryen oranları,

 • Sezaryen komplikasyonları,

 • Sezaryen sonrası vaginal doğumda başarı düşmesi,

 • Entübasyon ve epidural kateter yerleştirme güçlüğü,

 • Tromboemboli,

 • Ölü doğum.

Öneriler

1. Gebelikten önceki periyodik muayenelerle jinekolojik bakım ve izlem için diğer vizitler, kilo kaybı sorununu gebelik öncesinde ele almak için ideal bir fırsat sunar. Kadınlar gebeliğe VKİ 30’un altında, ideali 25’in altında olacak şekilde girmeye teşvik edilmelidir. (III ve B)

2. VKİ, gebelik öncesindeki boy ve kilodan hesaplanmalıdır. VKİ 30’u aşanlar obes kabul edilir. Bu kriterler, kadınlara obesiteyle birlikte görülen gebeliğin riskleri konusunda tavsiyelerde bulunmada yardımcı olabilir. (II-2 ve B)

3. Obes gebe kadınlar, kilo alımı, beslenme ve gıda seçimi konusunda danışmanlık almalıdır. (II-2 ve B)

4. Obes kadınlara, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, gestasyonel hipertansiyon, gestasyonel gebelik ve obstrüktif uyku apnesi gibi tıbbi komplikasyon riski taşıdıkları açıklanmalıdır. Gebelik esnasında düzenli egzersiz, bu risklerin bir kısmını azaltabilir. (II-2 ve B)

5. Obes kadınlara, fetusun doğumsal anomali taşıma riskinin artmış olduğu ve uygun bir tarama yapılması gerektiği açıklanmalıdır. (II-2B)

6. Obstetrik bakım sorumluları, ikinci trimestrde fetal anatomik değerlendirmeyi planlarken, VKİ’yi de hesaba katmalıdır. Obes gebe kadınlar için 20-22. haftalar daha iyi bir seçim olabilir. (II-2 ve B)

7. Obes kadınlarda sezaryen olma ihtimali artmış, sezaryen sonrasında vaginal doğum başarısı düşmüştür. (II-2 ve B)

8. Analjezik opsiyonları gözden geçirmek ve plan yapmak, rejyonel anestetik seçilip seçilmeyeceğini belirlemek için antenatal anesteziyoloji konsültasyonu düşünülmelidir. (III ve B)

9. Her obes kadın için venöz tromboemboli riski değerlendirilmelidir. Bazı klinik durumlarda tromboprofilaksi değerlendirmesinin kişiselleştirilmesi gerekir. (III ve B)

Kaynaklar

 1. Davies G A, Maxwell C, McLeod L, Gagnon R, Basso M, Bos H, Delisle M F, Farine D, Hudon L, Menticoglou S, Mundle W, Murphy-Kaulbeck L, Ouellet A, Pressey T, Roggensack A, Leduc D, Ballerman C, Biringer A, Duperron L, Jones D, Lee L S, Shepherd D, Wilson K; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. SOGC Clinical Practice Guidelines: Obesity in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2010;32(2):165–173.

 2. Lashen H, Fear K, Sturdee D W. Obesity is associated with increased risk of first trimester and recurrent miscarriage: matched case-control study. Hum Reprod 2004;19:1644–1646.

 3. Robinson HE, O’Connell CM, Joseph KS, McLeod NL. Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity. Obstet Gynecol 2005;106:1357–1364.

 4. Weiss JL, Malone FD, Emig D, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, et al. FASTER Research Consortium. Obesity obstetric complications and cesarean delivery rate—a population based screening study. Am J Obstet Gynecol 2004;190:1091–1097.

 5. Bellver J, Rossal L P, Bosch E, Zuniga A, Corona J T, Melendez F, et al. Obesity and the risk of spontaneous abortion after oocyte donation. Fertil Steril 2003;79:1136–1140.

 6. Dietz P M, Callaghan W M, Morrow B, Cogswell M E. Population-based assessment of the risk of primary cesarean delivery due to excess pre-pregnancy weight among nulliparous women delivering term infants. Matern Child Health J 2005;9:237–244.

 7. Saravanakumar K, Rao S G, Cooper G M. Obesity and obstetric anaesthesia. Anaesthesia 2006;61:36–48.

 8. Hood D D, Dewan D M. Anesthestic and obstetric outcome in morbidly obese parturients. Anesthesiology 1993;79:1210–1218.

 9. Edwards L E, Hellerstedt W L, Alton I R, Story M, Himes J H. Pregnancy complications and birth outcomes in obese and normal-weight women: effects of gestational weight change. Obstet Gynecol 1996;87:389–943.

 10. Fretts R C. Etiology and prevention of stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1923–35.

 11. Cedergren M I. Maternal morbid obesity and the risk of adverse pregnancy outcome. Obstet Gynecol 2004;103:219–224.

Son Paylaşımlar
Arşiv