Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 1

ABD’de HT ne durumda? Yaşam boyunca HT Riski, HT-risk ilişkisi, Yeniden sınıflandırma ve nedenleri

ABD’de HT ne durumda?

Ulusal Sağlık ve Beslenme Eğitimi Anketi (NHANES) sonuçlarına göre:

  • HT olan insanların %30’u hala durumunu bilmiyor,

  • HT hastalarının %41’i tedavi görmüyor,

  • Tedavi edilenlerin %66’sında TA 140/90’ın altına çekilememiş durumda.

Bu rakamlar, 30 yıldan fazladır süren bir ulusal eğitim programının* sonucunda iyileşmiş rakamlardır. 1976-80 yılları için durumunu bilmeyenlerin oranı %49, tedavi görmeyenlerin oranı %69, tansiyonu kontrol altında olmayanların oranı %90 olarak bildiriliyor.

Yaşam boyunca HT Riski

Hipertansiyon prevalansı yaşla artar. 60-69 yaş arası popülasyonun yarıdan fazlası, 70 yaş üstü popülasyonun dörtte üçünü ilgilendirir. Yaşla hipertansiyon insidens ve prevalansının artmasından primer olarak, sistolik tansiyonda yaşa bağlı görülen artış sorumludur.

Kan basıncı ve kardiyo-vasküler risk

Sistolik TA 115 ve diyastolik TA 75 mm Hg’den başlayarak iskemik kalp hastalığı ve felçler nedeni ile ölümler, TA artışına paralel progresif ve lineer artış gösteriyor. Risk artışı, 40-89 arası tüm yaş gruplarında mevcuttur. Sistolik TA’da her 20 mm Hg, diastolik TA’da her 10 mm Hg artış, bu hastalıklara bağlı mortaliteyi ikiye katlıyor.

Bunun yanında, Framingham Kalp Çalışmasından sağlanan longitudinal bilgiler, sistolik TA 130 – 139, diyastolik TA 85-89 arası değerlerin, tansiyonu 120/80 mm Hg altında kalan gruba göre, kardiyovasküler hastalık rölatif riskinde iki kattan fazla artışla birlikte olduğunu gösteriyor.

Kan Basıncının Yeniden Sınıflandırılmasının Temelleri

Yaşam boyunca hipertansiyon riski hakkında edinilen yeni bilgiler ve evvelce normal kabul edilen TA değerleri içinde dahi kardiyovasküler komplikasyon riskinde görülen etkileyici artış nedenleri ile, JNC 7 Raporu, pre-hipertansiyon deyimini de içeren yeni bir sınıflandırma getirdi. Prehipertansiyon deyimi, 120-139 mm Hg sistolik ve 80- 89 mm Hg diyastolik basıncını ifade ediyor. Bu yeni düzenleme, sağlıklı yaşam tarzı edindirme şeklindeki erken müdahale ile tansiyonu azaltılabilecek kişileri belirlemeyi, TA’nın yaş ilerledikçe hipertansif düzeylere progresyon oranını düşürmeyi veya hipertansiyonu tamamen önlemeyi amaçlıyor.

Sınıflandırmada JNC 6’dan farklı diğer bir değişiklik, aşama 2 ve aşama 3 hipertansiyonu tek bir kategoride birleştirmektir: Aşama 2.

Kan Basıncının Sınıflandırılması

Aşağıdaki tabloda görülen sınıflandırma, 18 yaş ve üstü erişkinler için geçerlidir. Sınıflama, her biri iki veya daha fazla ayrı vizit esnasında, oturur vaziyette ve usulünce yapılmış en az iki veya daha fazla ölçümün ortalama değeri esas alınarak yapılmıştır.

Prehipertansiyon bir hastalık kategorisi değildir. Daha çok hipertansiyon gelişim riski yüksek olan kişileri belirlemek için seçilmiş bir değerdir. Amaç hem hastayı hem hekimi, bu riske karşı teyakkuza geçirmek ve müdahale ederek hastalığın gelişmesini geciktirme veya önlemeye teşviktir. Prehipertansif hastalar, kan basıncı değerlerine dayanarak ilaç tedavisine alınmaya aday değildir. Bu hastalara, ileride gelişebilecek hipertansiyon riskini azaltmak için yaşam tarzı değişikliğine girmeleri kesinlikle ve açık bir şekilde önerilmelidir. Bundan öte, şekeri veya börek hastalığı da olan pre-HT hastaları, eğer bir yaşam tarzı değişikliği denemesi ile TA 130/80’in altına çekilemezse, uygun bir ilaç tedavisine aday olarak görülmelidir.

Bu sınıflama HT hastalarını, farklı tedavi tavsiyelerinde bulunmak üzere risk faktörleri veya hedef organ hasarından birinin veya ikisinin birden varlığı ya da yokluğuna göre gruplamaz. JNC 7, 1. ve 2. aşamadaki tüm HT hastalarının tedavi edilmesini önerir. Tedavi hedefi, başka bir zorlayıcı neden olmadıkça 140/90’ın altıdır.

Kardiyo-vasküler hastalık riski

Tansiyon ve KVH olayları arasındaki ilişki kesintisiz, ısrarcı, tutarlı ve başka risk faktörlerinden bağımsızdır. Kan basıncı yükseldikçe kalp krizi, kalp yetmezliği, felç ve böbrek hastalığı ihtimali artar. Ekstra risk faktörlerinden her birinin varlığı, HT’den ileri gelen KVH riskini şiddetlendirir. Toplam KVH riskine katkıda bulunan bu diğer risk faktörlerinin tedavisi esastır ve kontrolleri için geliştirilmiş yerleşik kurallara uymalıdır (Devam edecek).

* Ulusal Yüksek Tansiyon Eğitim Programı. National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP)

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar
Arşiv