Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 3

Cihazlar, ölçüm, izlemler ve ambulatuar ölçüm

Tansiyon ölçüm cihazları

Cıvalı aletler, cıva sızması ve çevreye bulaştırma potansiyeli taşıdığı için, cıvalı termometreler gibi kullanımı azaldı ve cıvasız aletler geliştirildi. Bununla beraber cıvasız tansiyometrelerin doğruluğu, ölçümde yeni sorunlar yarattı. Tüm ev tipi aletler dâhil cıvasız tansiyometrelerin doğru ölçüm yaptığı kontrol edilmelidir. Aslında cihaz, cıvalı, aneroid ya da elektronik olsun düzenli olarak bakımdan geçmeli, kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır.

Ofiste doğru tansiyon ölçümü

  • Kan basıncının doğru olarak ölçümü, başarılı tanı ve tedavinin olmazsa olmazıdır. Ölçüm yapan personel standart tekniği öğrenmek için eğitilmeli ve eğitimi düzeni olarak sürdürülmelidir.

  • Tansiyon, Korotkoff sesleri dinlenerek ölçülmelidir.

  • Hasta tercihen muayene masasında değil bir sandalyede, ayakları yere basarak ve kolu kalp seviyesinde desteklenmiş olarak en az 5 dakika oturmalıdır.

  • En az 30 dakika öncesine kadar kafein almamış, sigara içmemiş ve egzersiz yapmamış olmalıdır.

  • Özellikle postüral hipotansiyon riski olanlarda, gereken ilaç dozundan ya da ilaç eklemeden önce ve ayakta TA düşmesi ile uyumlu belirtilerden yakınan hastalarda periyodik olarak ayakta ölçüm yapılmalıdır.

  • Doğru ölçümü güvence altına almak için uygun boyda kaf kullanılmalıdır.

  • En az iki ölçüm yapılmalı ve ortalama alınmalıdır.

  • Radyal nabız palpe edilmeli, kaf şişirilirken, nabzı durduracak basıncın 20-30 mm Hg üstüne çıkılmalıdır.

  • Kaf boşaltılırken hız saniyede 2 mm Hg olmalıdır.

Sistolik TA, ilk iki veya daha fazla Korotkoff sesinin duyulduğu noktadır. Seslerin kaybolduğu nokta diyastolik basıncı belirler.

İzlem

Farklı aşamalarda HT’si olan hastaların izlemleri aşağıdaki tabloya uygun yapılır:

Monitörle TA izleme

Ambulatuar izlem, günlük aktivite ve uyku esnasındaki kan basıncı hakkında bilgi sağlar. Kan basıncının tutarlı bir sirkadyen ritmi vardır. Bu ritm, fiziksel ve mental aktif uyanıklık döneminde zamanlarda yüksek; istirahat ve uyku zamanlarında düşüktür. Sabahın erken saatlerinde uyku-uyanıklık geçişi esnasında 3 saat veya fazlası kadar yükselir. Bu cihazlar ya Korotkoff seslerini belirlemek için mikrofon kullanır ya da kaf, osilometrik teknikle arteryel atım dalgalarını algılar. 24 saatlik izlem, hastanın tüm aktiviteleri esnasında çok sayıda ölçüm değeri sağlar. Tansiyon yükselmesinin riskleri ve düşürülmesinin yararlarını belirleyen sayısız çalışmada ofiste ölçülen TA değerleri kullanılmış olmasına rağmen ofis ölçümlerinin bazı kusurları vardır. Örneğin beyaz önlük etkisi (tıbbi ortamda tansiyon yükselmesi) hipertansiyonlu hastaların %20-35’inde belirlenmiş bulunuyor.

Ambulatuar TA değerleri, genellikle klinik ölçümlerden düşüktür. Uyanıkken ortalama değeri 135/80 mm Hg olan hipertansif hastalar uykuda iken bu ortalama 120/75 mm Hg’nin altındadır. Ambulatuar ölçümler, hedef organ hasarı ile ofis ölçümlerinden daha iyi korelasyon gösterir. Ambulatuar ölçüm, yükselen TA değerlerinin yüzdesinin, toplam TA yükünü ve uykudaki TA düşüşünün derecesini de gösterir. Çoğu insanda TA gece % 10-20 arası düşer; bu düşüşü göstermeyen hastalarda kardiyovasküler risk yüksek görünüyor. Buna ilaveten yakın zamanlarda, 24-saat TA 135/85’i aşan kişilerde kardiyo-vasküler olay riskinin, bu değerin altındakilere göre yaklaşık iki kat olduğu bildirisi bulunuyor. Bu ilişki ofis ölçümlerinden bağımsızdır. Ambulatuar TA işlem endikasyonları Tablo 2′de görülebilir. Halen beyaz önlük etkisinden şüphelenilen hastaların durumunun değerlendirilmesi için Medicare ödemesi bulunuyor.

Kendi kendine ölçüm

Ambulatuar ölçümü düşünmeden önce tansiyonu hastanın evde kendinin izlemesi, ofis ve ofis dışı farkların değerlendirilmesi için pratik bir yaklaşımdır. Ofis ölçümleri yüksek olmasına rağmen ofis dışı TA değerleri tutarlılıkla 130/80 olan ve hedef organ hasarı kanıtları olmayan hastalarda 24 saat izleme ya da tedaviye gerek olmayabilir. Kendi kendine ve ambulatuar ölçümler özellikle sigara içenlerde yararlı olabilir. Sigara tansiyonu akut olarak yükseltir, kan basıncı yaklaşık 15 dakika içinde bazal değere iner. (Devam edecek)

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec http://hyper.ahajournals.org/content/42/6/1206.full.pdf+html

Orijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar