Kalp Yetmezliğinde Shengmai

! Bu derleme geri çekildi !

Mevcut ekip çalışmaya devam edemediğinden geri çekildi. Düşük öncelikli olarak kabul edildiği için yeni yazarlara açık değil.

Cochrane derleme özeti

Shengmai, uzun zamandır kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığının tedavisinde kullanılan bir bitkisel Çin ilacıdır. Bu ülkede yıllardır kalp yetmezliğinde tamamlayıcı tedavi olarak kullanılıyor. Üç bitkinin karışımıdır: Panax ginseng, Ophiophgon japonicus ve Shisandra chinensis. Birçok çalışma Shengmai’nin kalp yetmezliğinde yararlı olduğunu gösteriyor.

Amaç

Shengmai’nin etki ve emniyetini belirlemek amaçlandı.

Çalışmalar

Shengmai + konvansiyonel tedaviyi, sadece konvansiyonel tedavi ile kıyaslayan ve shengmai tedavisini plasebo ile kıyaslayan RK çalışmalar, körlemeye bakılmadan tarandı. 6 randomize kontrollü çalışma seçilerek gözden geçirildi (n=440). Shengmai‘nin 5 çalışmada olağan konvansiyonel batı ilaçlarına ek olarak kullanıldığı, birinde yalnız başına kullanılarak plasebo ile kıyaslandığı anlaşıldı.

Sonuçlar

Bu çalışmalarda, miyokard kontraktilitesi, kalp hemodinamikleri ve kalp yapısının tamiri dahil ölçütler üzerinde, sadece olağan tedavi veya plaseboya karşı kısa vadede yararlı olduğu bildirildi.

Konvansiyonel tedaviye karşı shengmai eklenmesi NYHA* sınıflamasında iyileşme sağladı. Ejeksiyon fraksiyonu, kalp debisi, vurum hacmi, egzersiz testi, pik erken/geç diastolik dolma hızında yararlar da belirlendi, ancak düşük sayıda hasta ile sınırlı kaldı ve anlamlı heterojenite gösterdi.

Sadece 40 hastalık bir çalışmada Shengmai plasebo ile kıyaslandı ve vurum hacmi, Heath and Cardic indeks (?? Pubmed de bulamadım) ve miyokardiyal kontraktilitede iyileşmeler görüldü.

İki çalışmada hafif advers etkiler görüldü, ancak bunlar nedeni ile çalışmayı terk eden ya da ilaç verilen olmadı.

Tüm araştırmalar düşük kaliteli, küçük çaplı ve sonuçlar çoğunlukla tek çalışmalar(?) ile sınırlı olduğundan Shengmai ‘nin herhangi bir yararına dair kanıtlar zayıftır. Kalp yetmezliğinde Shengmai’nin etkisinin, usulünce kontrol edilen bir klinik araştırma ile belirlenmesi ve eğer bir etki gösterilirse aktif bitkisel maddenin belirlenmesi gerekir.

* New York Kalp Birliği

Kaynak

Zheng H, Chen Y, Chen J, Kwong J, Xiong W. Shengmai (a traditional Chinese herbal medicine) for heart failure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD005052. DOI: 10.1002/14651858.CD005052.pub3

Orijinal özet için: Kalp Yetmezliğinde Shengmai

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv