Kansere Bağlı Kilo Kaybının Tedavisinde Balık Yağı Kaynaklı Omega 3 Yağ Asidi Kullanımı

Cochrane derleme özeti

İlerlemiş kanserli hastaların çoğunda acıklı bir kilo kaybı sendromu görülür ve tedavisi güçtür. Son zamanlarda ortaya çıkan yeni yaklaşımların arasında, kilo kaybını durdurmak ve kazanç sağlamak için omega 3 yağ asitlerinden eikosa penta enoik asit (EPA) içeren oral balık yağları kullanımı da bulunuyor.

Amaç

Bu derleme, ileri kanserli hastalarda kaşeksi sendromu ve semptomlarının giderilmesinde balık yağının etki ve emniyetini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalar

Klinik kaşeksi tanısı almış ya da kendi bildirimine göre %5’ten fazla kilo kaybı gösteren ileri kanserli hastalarda, EPA’yı plaseboya karşı değerlendiren RK çalışmalar arandı ve 5 çalışma seçildi.

Sonuçlar

Araştırmaların bu derlemesinde, kilo kaybı gösteren ileri pankreas kanserli hastalarda EPA ile takviye plasebodan farklı bulunmadı. Bununla beraber başka tipte tümörlü kanser hastalarında kullanımı hakkında kanaat bildirmek için yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Dewey A, Baughan C, Dean T P, Higgins B, Johnson I. Eicosapentaenoic acid (EPA, an omega-3 fatty acid from fish oils) for the treatment of cancer cachexia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD004597. DOI: 10.1002/14651858.CD004597.pub2

Orijinal tıbbi özet ve tam metin için: Kansere Bağlı Kilo Kaybında Omega 3

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar