Kistik Fibrozlu Hastalarda Omega-3 Takviyelerinin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Kistik fibrozlu hastalarda enfeksiyon ve enflamasyon sikluslarının, akciğer fonksiyonlarını kötüleştirdiğine inanılır. Çalışmalar, balık yağı kaynaklı omega-3 yağ asitlerinin anti enflamatuar etkili olabileceği ve kistik fibroz gibi kronik enflamatuar hastalıklarda yarar sağlayabileceğini düşündürüyor.

Amaç

Bu derleme omega -3 ÇDYA takviyesinin morbidite ve mortaliteyi azaltıp azaltmadığını ve takviyeyle birlikte görülebilecek yan etkileri belirlemeyi amaçlıyor.

Çalışmalar

Kistik fibrozlu hastalarda omega 3 yağ asidi takviyesini plaseboya karşı değerlendiren dört küçük RK çalışma derlendi (n=91).

İki çalışma, 6 hafta boyunca omega-3 yağ asitlerini zeytinyağı ile kıyasladı.

6 ay süren bir diğer çalışmada bir sıvı besin takviyesi ile omega-3 yağ asitleri kıyaslandı.

Bir diğerinde ise, üç ay boyunca, omega-3 yağ asitleri omega-6 kapsülleri ile kıyaslandı.

Sonuçlar

Sadece bir kısa süreli çalışma, omega-3 tedavisi ile akciğer fonksiyonları ve Shwachman skorunda iyileşme ve balgam miktarında azalma bildirdi.

Daha uzun süreli iki çalışma, lökositlerin esansiyel yağ asidi muhtevasında ve serum fosfolipid düzeylerine anlamlı artış gösterdi.

Az sayıda yan etki bildirildi.

Kaynak

Oliver C, Jahnke N. Omega-3 fatty acids for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD002201. DOI: 10.1002/14651858.CD002201.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibrozda Omega-3

Günceli için: 2016 Güncellemesi

Son Paylaşımlar
Arşiv