Hiperürisemi ve Gut 2. Kanıta dayalı öneriler

Bu iki yazıdan ilkinde, 2002 yılında yapılmış “Asemptomatik hiperürisemi: tedavi etmeli mi etmemeli mi” adlı bir derlemenin özeti bulunuyor. İkinci yazımızda ise, mevcut araştırmalardan sağlanan kanıtları değerlendiren 2006 tarihli “EULAR gut için kanıta dayalı öneriler. Kısım 1: Tanı ve Kısım II: Tedavi” adlı iki sistematik derlemenin tablolaştırılmış sonuçlarını bulacaksınız. D.Ş

Tanı

Tedavi

* European League Against Rheumatism. Romatizmaya Karşı Avrupa Birliği.

Kaynaklar

  1. Zhang W, Doherty M, Pascual E, Bardin T, Barskova V, Conaghan P, Gerster J, Jacobs J, Leeb B, Lioté F, McCarthy G, Netter P, Nuki G, Perez-Ruiz F, Pignone A, Pimentão J, Punzi L, Roddy E, Uhlig T, Zimmermann-Gòrska I; EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. EULAR evidence based recommendations for gout. Part I: Diagnosis. Report of a task force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2006 Oct;65(10):1301-11. Epub 2006 May 17.

  2. Zhang W, Doherty M, Bardin T, Pascual E, Barskova V, Conaghan P, Gerster J, Jacobs J, Leeb B, Lioté F, McCarthy G, Netter P, Nuki G, Perez-Ruiz F, Pignone A, Pimentão J, Punzi L, Roddy E, Uhlig T, Zimmermann-Gòrska I; EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics. EULAR evidence based recommendations for gout. Part II: Management. Report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2006 Oct;65(10):1312-24. Epub 2006 May 17.

Orijinal yazı için: EULAR Gut

Son Paylaşımlar