Bebeğin Gestasyonel Yaşına Göre İriliğini Belirleme Metotlarının Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Konu

Bazı bebekler beklenenden fazla büyür ve yüksek tartılı olarak doğar. Gebelik esnasında bebeğin iri olduğundan şüphe edilirse annenin ve gelişen bebeğin sağlığını değerlendirmek için fazladan antenatal vizitler ve testler planlanır.

Önemi

İri bebekli anneler için yapılacak testler bebeğin sağlığında bozulma ya da annede komplikasyon gelişimi belirtilerini yakalayabilir. Bu testlerin spesifik kombinasyon ve sıklığı yerel protokol ve politikalara göre değişir. Bu testler arasında fetal hareket sayımı, fetal kalp hızı değerlendirmesi (kardiyotokografi), annenin kan şekeri kontrolü, fetal büyüme için ultrason muayeneleri, fetal kan damarlarının Dopplerle muayenesi ve amniyotik sıvı hacminin değerlendirilmesi bulunur.

İri bebeklerle birlikte anne ve bebek için intrauterin ölüm ve ölü doğum riski artar. Doğumda bebeğin hipoksi, omuz distozisi, sinir yaralanması, kırık, kan şekeri düşmesi ve YDYBÜ’ye yatış riski daha yüksektir. Anneyle ilgili komplikasyonlar arasında doğumun uzaması, sezaryen dahi operatif doğumlar, perineal travma, postpartum kanama ve uterus rüptürü yer alır.

Diyet tavsiyesi, yaşam tarzı değişikliği ve diyabetik ya da gestasyonel diyabetik kadınlarda kan şekeri izlemi ve insülin tedavisi gibi müdahaleler, büyüme hızını yavaşlatabilir ve gerek anne gerekse bebek için sağlık sonuçlarını iyileştirebilir.

Araştırma ve kanıtlar

10 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılan çalışmaları aradık, ancak 20 haftalık gebelik sonrasında bebeği aşırı büyüyen gebelerde ekstra testlerin sağlık sonuç ölçütlerine etkilerini araştıran randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Anlamı

Gebelikte iri bebek belirlendiğinde yapılacak ekstra testler ve izlemin kadınlar ve bebeklerin sağlığını iyileştirip iyileştirmediği hakkında klinik uygulamayı aydınlatacak randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor. Ayrıca, yapılacak ekstra testler ve izlemle birlikte olabilecek ek araştırmaların ve doğum indüksiyonu ve sezaryen gibi müdahalelerin anneye verebileceği sıkıntıIar gibi herhangi bir zararı belirlemek de önemli.

Kaynak

Culliney KAT, Parry GK, Brown J, Crowther CA. Regimens of fetal surveillance of suspected large-for-gestational-age fetuses for improving health outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD011739. DOI: 10.1002/14651858.CD011739.pub2

Orijinal özet için: İri Bebek Tespit Testleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar