Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısını Önlemede Vücut Pozisyonu Ve Sıvı Alımı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Lomber ponksiyon, (LP) beyin-omurilik sıvısından örnek almak ya da ilaç vermek için iğneyle yapılan bir tıbbi prosedürdür. Sonrasında bazı hastalarda post dural ponksiyon baş ağrısı (PDPB) denen bir yan etki görülür. Bu ağrı hareketle, oturmak ya da ayakta durmakla şiddetlenip yatmakla giderilebilir. PDPB hastanın mobilitesi ve günlük aktivitelerini kısıtladığı gibi gerek hasta gerekse sağlık kuruluşuna plan dışı masrafa neden olur. Hekimler bazen hastalara LP sonrasında yatakta kalmaları ve bol sıvı içmelerini önerir.

Anahtar bulgular

Bu derleme 2013 yılında yayınlanan versiyonu güncelliyor. 2015 Şubatında yaptığımız taramada 1 yeni araştırma bulduk. Halen derlememiz toplam 2996 katılımcıyla yapılan 24 araştırma içeriyor.

LP sonrası PPDB’yi önleyip önlemediğini anlamak için farklı tipte yatak istirahati ve fazladan sıvı alımı müdahalelerini kıyasladık.

Yatak istirahatinin, süresi ve vücut ya da baş pozisyonu ne olursa olsun LP sonrasında baş ağrısının başlamasını önlemediğine dair düşük-orta kalitede kanıtlar bulduk. Dahası yatak istirahati muhtemelen PDPB yaşama ihtimalini artırıyor.

Fazladan sıvı alımının faydasına dair az veri sağlandı, bunlara göre bu müdahale PDPB’yı önler görünmüyor.

Destekleyen kanıt olmadığından, LP sonrası baş ağrılarını önlemede bu uygulamaların artık hastalara rutin olarak tavsiye edilmemesi gerektiği inancındayız.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede değerlendirilen sonuç ölçütlerinin çoğu için sağlanan kanıtların kalitesinin düşükle orta olduğu görüşündeyiz.

Kaynak

Arevalo-Rodriguez I, Ciapponi A, Roqué i Figuls M, Muñoz L, Bonfill Cosp X. Posture and fluids for preventing post-dural puncture headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009199. DOI: 10.1002/14651858.CD009199.pub3

Orijinal özet için: Lomber Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv