Muayenehan​elerinizi Açınız!


Dr. Abdurrahman Akbaş, 02.03.1963 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Samsun’da, Nöroloji ihtisasını Trabzon' da yaptı. 23 yıllık hekim ve halen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve özel muayenehanesinde nöroloji uzmanı olarak çalışıyor.

Saygıdeğer ve çilekeş meslektaşlarım,

Anayasa mahkemesi “tam gün tertibini” iptal etti ve gerekçeli kararını açıkladı. Sağlık bakanlığı disiplin soruşturmasında beni memuriyetten men edemeyerek, benim şahsımda tüm hekimlerin muayenehane açabileceğini kabullendi.

Daha ne bekliyorsunuz? Performansa dayalı piyasa düzenine alternatif olabilecek tek ve özgür ve en sağlıklı hizmet alanı olan muayenehanelerinizi açmak için daha ne bekliyorsunuz?

Sağlık ocağı ve hastaneler gibi muayenehanelerde sağlık hizmet alanının olmazsa olmazıdır. Her hastanın sorunu poliklinik ortamında çözülemez. Hepimiz biliyoruz ki az sayıda bazı hastalar ancak muayenehane ortamında değerlendirilebilir.

Performansa göre ücretlendirilen sistemde hangi hekim gerektiğinde daha fazla zaman ayırmak gereken hastaya, dahafazla zaman ayırabiliyor veya bazen yetmiyor eve gidince kitap karıştırıyor gene olmazsa o işle uğraşan bir akademisyen arkadaşını arıyor?

Üstelik hekimin öldürülmeye teşebbüs edilmediği, darp edilmediği, hakaret görmediği, daha iyi anamnez ve ayrıntılı muayene yapabildiği için daha az tetkik istediği, daha çok konuşup hastasını bilgilendirdiği için daha az ilaç yazdığı, yani devlet, hasta ve kendisi için en verimli olduğu yer MUAYENEHANE’dir.

Sizleri devletimiz, hastalarımız ve kendiniz için muayenehane açmaya davet ediyorum.

Bu mesleği, meslektaşlarımı ve hastalarımı çok seviyorum.

Son Paylaşımlar
Arşiv