Yeni Doğan Bebeklerde Ventilasyon Tüpünün Aspirasyon Sıklığı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ventilatöre bağlı yeni doğmuş bebeklerde ventilasyon tüpünün aspirasyon sıklığında değişik stratejilerin etkisi hakkındaki kanıtları derledik. Ana sonuç ölçütü olarak akciğer hasarının önlenmesi seçildi.

Arka plan

Yeni doğanın akciğerleri hala gelişmekte olduğundan solunum yardımına ihtiyaç duyabilir. Bebek kendi kendine nefes alamadığında hava yoluna bir tüp yerleştirilerek (endotrakeal entübasyon) açık kalması sağlanır. Hava yolunun açıklığını sürdürmek için salgıları temizlemek amacıyla tüpün içi zaman zaman aspire edilir ve bebeğin yeterli oksijen alması güvenceye alınır. Aspirasyonda, bu prosedürle birlikte görülebilecek yan etkileri minimal tutarak tüp içindeki salgıları mümkün olduğunca gidermek hedeflenir. Ancak aspirasyon bebekte stres, ağrı ve soluk borusunda ödeme neden olabilir. Aspirasyon için optimal bir frekans belirlenmiş değildir, uzman hekimini yaptığı saatlik programa göre ya da gerektikçe yapılabilir. Bu programlı yaklaşım sık veya seyrek olabilir. Bir aspirasyon programını ya da diğerini destekleyen güncel kanıtları 2015 Ocak ayına kadar araştırdık.

Çalışma özellikleri

Tıbbi veri tabanlarında, ventilatöre bağlı 2.5 kg altında yeni doğan bebeklerde endotekeal tüpün aspirasyon sıklığı için farklı stratejileri kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 97 bebekle yapılmış sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Aspirasyonlar yaşamın ilk üç gününde her 6 ya da 12 saate bir yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Bebeğin ventilatöre bağlı kalma süresi, pnömotoraks gelişimi, 30 günden fazla ventilatör ya da oksijen gereksinimi, beyin kanaması ve ilk ay içinde ölümlerde önemli fark bulunmadı. Çalışmada yan etki olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

1987-88 yıllarında yapılan ve birkaç kusur taşıyan sadece bir araştırma bulduk. Sağlık profesyonellerine, ventilatöre bağlanan yeni doğanlarda optimal aspirasyon sıklığı hakkında bir tavsiyede bulunamıyoruz.

Kaynak

Bruschettini M, Zappettini S, Moja L, Calevo M. Frequency of endotracheal suctioning for the prevention of respiratory morbidity in ventilated newborns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD011493. DOI: 10.1002/14651858.CD011493.pub2

Orijinal özet için: Yeni Doğanda Tüp Aspirasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv