Çocuklarda Kızamıkta A Vitamini

Yayından kaldırıldı!

Genel olarak mortaliteyi değiştirmedi. 2 yaş altı grupta genel ve pnömoniye spesifik mortalite azaldı. 8 Araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Kızamık bir virüs hastalığı olup komplikasyonları arasında pnömoni yer alır. Düşük gelirli ülkelerde çocuklarda majör ölüm nedenlerindendir ve A vitamini eksikliği olan çocuklarda özellikle tehlikelidir.

Bu derlemeye alınan, toplam 2574 çocuk üzerinde yürütülmüş 8 araştırmada A vitamini alan çocuklar arasında mortalitede anlamlı bir düşme görülmedi. Ancak mega-dozlar (2 gün günde 200 000 IU) 2 yaş altı gruptaki hospitalize çocuklarda kızamıktan ölüm sayısını düşürdü. İki doz A vitamini çok pahalı görülmüyor ve büyük ihtimalle yan etkisi bulunmuyor.

Yazarlar A vitamini megadozlarının iki yaş altındaki çocuklarda kızamık mortalitesini azaltmada etkili göründüğü ve advers olayların az olduğuna karar verdiler. Pnömoni ve diğer komplikasyonları önlemedeki etkinlik konusunda karar çıkarmak için kanıtlar yetersiz bulunuyor. Ancak kanıt kalitesi genel olarak orta düzeyde bulundu. Çocuklarda kızamık tedavisinde A vitamininin etkisini değerlendirmek için daha yüksek kalitede randomize araştırmalar gerekiyor.

Ana sonuçlar

8 çalışmanın sonuçlarının tümü bir araya getirildiğinde A vitamini grubunda mortalite riskinde anlamlı bir azalma görülmedi (RR 0.70; 95% GA 0.42 – 1.15). Kanıtlar tek doz A vitamini ile birlikte mortalite riskinde bir azalma görülmediğini düşündürüyor.

Ancak iki doz (2 gün günde 200 000 IU) A vitamini iki yaş altı çocuklarda mortaliteyi düşürdü (RR 0.21; 95% GA 0.07 – 0.66) , pnömoniye spesifik mortaliteyi düşürdü (RR 0.57; 95% GA 0.24 – 1.37). İki doz A vitamini krup insidensini de düşürdü (RR 0.53; 95% GA 0.29 – 0.89) ancak pnömoni morbiditesini (RR 0.92; 95% GA 0.69 – 1.22) veya diyare morbiditesini (RR 0.80; 95% GA 0.27 – 2.34) azaltmadı. Derlemeye alınan araştırmalardan hiçbirinde herhangi bir yan etki bildirilmedi.

Yazarların kararı

Kızamıklı çocuklarda A vitamini tedavisi ile toplam mortalitede anlamlı bir azalma görülmedi. Ancak iki yaş altı çocuklarda iki megadoz ile genel ve pnömoniye spesifik mortalite azaldı. Hiç bir çalışmada tek doza karşı iki doz doğrudan karşılaştırılmadı.

Kaynak

Yang HM, Mao M, Wan C. Vitamin A for treating measles in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD001479. DOI:10.1002/14651858.CD001479.pub3. Assessed as up to date: March 1, 2011.

Orijinal kaynak için: Kızamıkta A Vitamini

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv