Yüksek Tansiyon Tedavisinde Beta-1 Selektif Blokerler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Beta-1 selektif blokerler, beta blokerlerin bir alt sınıfı olup yüksek tansiyon tedavisinin olağan ilaçlarıdır. Bu sınıf ilaçlar arasında atenolol, metoprolol, nebivolol ve bisprolol yer alıyor. Bu sınıftaki farklı ilaç ve dozlarının kan basıncını nasıl düşürdüğünü incelemek için kapsamlı bir metodoloji geliştirdik.

Derlenen çalışmaların özellikleri

Yüksek tansiyonlu 7812 hastada, 8 beta-1 blokerin kan basıncını düşürücü etkisini inceleyen 56 klinik araştırma bulundu. Çalışmalarda katılımcılar, 3 – 12 hafta arası süreyle belli sabit bir doz beta-1 bloker tedavisi ya da plasebo almak üzere rastgele gruplandı.

Anahtar sonuçlar

Beta-1 blokerler hafiften ortaya yüksek tansiyonlu hastaların kan basıncında ortalama -10 puan sistolik ve -8 puan diyastolik düşme sağladı. Genel olarak yüksek dozlar düşük dozlara kıyasla daha fazla kan basıncı azalması göstermedi. Maksimum kan basıncı azalması tavsiye edilen başlangıç dozunun iki katında görüldü.

Yüksek dozlar kalp hızını düşük dozlara göre daha fazla yavaşlattı, bu yüzden en sık rastlanan yan etki olan kalp yavaşlaması ihtimali yüksek dozlarda daha fazlaydı. Beta-1 selektif blokerler sistolik ve diyastolik kan basıncını, diğer alt sınıflarda olduğu gibi benzer derecede azaltıyor, bu nedenle nabız basıncına etkileri az ya da hiç yok. Bu durum, tiyazid diüretikler, ACE inhibitörleri ve ARB’ler gibi başka tansiyon ilaçlarından farklı.

Kanıt kalitesi

Etkiyi olduğundan fazla gösterebilecek çeşitli tipte kayırma hatalarından dolayı kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına varıldı. Düşük kalitede kanıt, gelecekte yapılacak çalışmaların etki hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapmasının çok muhtemel olduğu anlamına gelir.

Kaynak

Wong GWK, Boyda HN, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of beta-1 selective beta blockers for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD007451. DOI: 10.1002/14651858.CD007451.pub2

Orijinal özet için: Selektif Beta-1 Blokerler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv