YBÜ Harici Yatan Hastalarda Deliryum Önleme Müdahaleleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hastanede YBÜ’ler dışında yatan hastalarda deliryumu önlemede müdahalelerin etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Deliryum, yatan hastalarda olağan rastlanan ciddi bir problemdir. Hastalar ve ailelerine sıkıntı verebilir. Hastanede başka komplikasyonların gelişmesi ve ölüm riskini artırır. Sağlık hizmetleri için çok pahalı bir durumdur. Bu nedenle korunma hem hasta, hem ailesi hem de sağlık hizmetleri için önemlidir.

Deliryum gelişiminin; enfeksiyon, dehidrasyon, belli ilaçlar gibi birçok risk faktörü vardır. Bu yüzden, önlemede kullanılan (çok bileşenli müdahaleler denen) bir yaklaşım, bu çoklu risk faktörlerini hedeflemektir. Bazı ilaçlar, deliryum gelişiminde katkısı olan beyin kimyasallarını etkilediğinden korunmada rolleri olabilir. Ameliyat sırasındaki anesteziyle ve tıbbi tedavilerle ilişkili deliryum risk faktörlerini hedefleyen, başka müdahaleler de vardır.

Çalışma özellikleri

Toplam 16 082 katılımcıda 22 farklı çok bileşenli müdahale, ilaç ve anestetik müdahaleyi olağan bakım, plasebo ya da farklı müdahaleler karşı kıyaslayan 39 araştırmayı derledik. Kanıtlar 4 Aralık 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Çok bileşenli müdahalelerin gerek tıbbi gerekse cerrahi ortamlarda deliryumu önleyebildiğine dair kuvvetli ve şiddetini azaltabildiğine dair daha az sağlam kanıtlar bulduk. Deliryum süresine olan etkisi hakkında kanıtlar belirsiz.

Anestezi derinliğini izlemenin genel anestezi sonrasında deliryum görülmesini azaltabildiğine dair kanıt var.

Çeşitli ilaçlar ve başka anestezik teknikler ya da prosedürlerin deliryumu önlemede etkili olduğuna dair net kanıt olmadığı bulundu.

Kanıt kalitesi

Çok bileşenli müdahalelerin deliryum insidensini düşürdüğüne dair orta kalitede kanıt bulunuyor. Kanıtlar çok bileşenli deliryum önleme müdahalelerinin hastanedeki hastaların rutin bakımına eklenmesini destekliyor.

Genel anestezi derinliğini izlemenin, postop deliryumu önlemede kullanılabileceğine dair orta kalitede kanıt var.

Deliryumu önlemede çeşitli ilaçlar ya da başka anestetik teknik ya da prosedürler hakkındaki kanıtların kalitesi düşük (araştırma sayısının az ve metotlarında kalitenin değişken olması) ve uygulamada değişim için yeterli aydınlanma sağlamıyor.

Fon kaynağı yok.

Kaynak

Siddiqi N, Harrison JK, Clegg A, Teale EA, Young J, Taylor J, Simpkins SA. Interventions for preventing deliryum in hospitalised non-ICU patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD005563. DOI: 10.1002/14651858.CD005563.pub3

Orijinal özet için: Hastanede Deliryumu Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv