Kemik İliği Yetersizliğine Bağlı Platelet Azalması Olan Hastalarda Kanamaları Önlemek İçin Anti-fibr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastalara anti-fibrinolitik (traneksamik asit ve epsilon aminokaproik asit) vermenin kanamayı önleyip önlemediği ve bu ilaçların yan etkisi olup olmadığı hakkındaki kanıtları değerlendirdik. Hedef popülasyonumuz, platelet sayısı düşük ve olağanda platelet nakliyle tedavi edilen, hematolojik bozuklukları olan hastalardı.

Arka plan

Hematolojik kanser ve aplastik anemi gibi başka kan bozuklukları olan hastalar, platelet sayısı düşüklüğü (trombostopeni) nedeniyle şiddetli ya da yaşamı tehlikeye sokan kanama riski altındadır. Bu durum, altta yatan kan hastalığına bağlı kemik iliği yetersizliğinden ya da uygulanan kemoterapinin kemik iliğine toksik etkisinden kaynaklanabilir. Bu hastalara kanamaları önlemek için koruyucu olarak platelet nakilleri yapılır. Bu nakiller risksiz değildir, ateş gibi hafif reaksiyonlardan daha ciddi, hatta yaşamı tehdit edebilen, nakledilen plateletten enfeksiyon bulaşmasına kadar değişik sonuçları olabilir.

Bu durumda, olabilecek kanamaları, trombositepenili hastaları platelet naklinin riskleriyle karşı karşıya bırakmadan, güvenle önlemenin yolları önem kazanır. Bu hedefe olaşmanın muhtemel bir yolu, lizin analogları olarak da bilinen anti-fibrinolitiklerin kullanımı olabilir. Bunlar traneksamik asit (TXA) ve epsilon aminokaprok asittir (EACA). Bu ilaçlar, kanamadan sonra oluşan pıhtıların kalıcı olmasını sağlayarak, daha fazla kanama ihtimalini azaltmaya yardım edebilir ve bu suretle platelet nakli gereğini önleyebilir.

TXA veya AECA kullanımıyla birlikte de riskler olabiliyor. En önemlisi derin ven trombozu gibi, istenmeyen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilen kan pıhtıları oluşması riskinde artıştır

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Martına kadar güncel. Bu güncellemede üçü henüz süren 7 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Toplam 95 katılımcıyla, 1983 – 1995 arasında yapılmış 4 randomize kontrollü araştırma derlendi. 8 katılımcılı bir araştırmanın yürütümü çok kusurlu olduğundan verileri sonuç analizinden çıkarıldı.

Bu derleme analizine, 3 araştırmadaki kemoterapi alan akut lösemili toplam 86 katılımcı verileri dahil edildi. Çalışmalara çocuk alınmadı. Bir araştırma hayır kurumundan fon aldığını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Platelet sayısı düşük ve normalde platelet nakliyle tedavi edilecek olan hematolojik hastalarda; anti-fibrinolitiklerin kanama riskini ve platelet nakli kullanımını azaltıp azaltmadığından; pıhtı gelişimi riskini ve ters olay riskini artırıp artırmadığından şüpheliyiz.

Bu derlemenin seçtiği sonuç ölçütlerinden, toplam mortalite, platelet naklinde ters olaylar ve yaşam kalitesi gibi birkaçı, hiçbir çalışmada raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok küçük olup anti-fibrinolitiklerin faydası ve güvenliği hakkında sonuç çıkarmayı veya tavsiyede bulunmayı zorlaştırdı. Sadece kemoterapi alan erişkinler için kanıt sağlayabildik. Sürmekte olan ve 2020 yılına kadar 1276 katılımcı alması beklenen 3 araştırmanın sonuçlarını bekliyoruz.

Kaynak

Estcourt LJ, Desborough M, Brunskill SJ, Doree C, Hopewell S, Murphy MF, Stanworth SJ. Antifibrinolytics (lysine analogues) for the prevention of bleeding in people with haematological disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009733. DOI: 10.1002/14651858.CD009733.pub3

Orijinal özet için: Trombosit Tüşüklüğü Tedavisİ

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar