Erişkinlerde Akciğer Tüberkülozu ve Rifampisin Direnci Tanısında Xpert MTB/RIF Testi

Cochrane derleme özeti

Tüberküloz (TB) dünya çapında, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ciddi acılara neden oluyor. 2012 yılında 8.6 milyon kişide yeni tüberküloz hastalığı (aktif TB) gelişti ve 1.3 milyon civarında insan öldü. Eğer tanı konur ve usulünce tedavi edilirse TB’li hastaların çoğu şifa bulur. TB tedavisinde karşılaşılan problemlerden biri de bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmasıdır. Sağlığı iyileştirmek, ölümler azaltmak ve TB’nin toplumlarda yayılmasını geriletmek için TB’yi ve direnci hızla belirlemek önemlidir.

Xpert® MTB/RIF, TB ve rifampisin direncini aynı anda hızla belirleyen yeni bir testtir. Rifampisin TB hastalarının tedavisinde önemli bir ilaçtır. Test otomatik olduğundan uzman personel veya bir ileri laboratuvar gerekmez.

Amacımız TB ve rifampisin direncini belirlemede tanısal doğruluğu (hassasiyet ve özgüllük) tayin etmektir. Hassasiyet, gerçekten TB’si olan hastalarda testin ne sıklıkta pozitif sonuç verdiğini gösterir. Özgüllük ise TB’si olmayan kişilerde ne sıklıkta negatif sonuç verdiğini gösterir.

Derlememize akciğer TB veya rifampisin direnci olduğu düşünülen HIV’li veya HIV’li olmayan erişkinlerde yapılan ve en gelişkin laboratuarlardan uzakta ve Xpert® MTB/RIF kullanımına en çok ilgi duyan çalışmaları dahil ettik.

Xpert® MTB/RIF’in hassasiyetini, düşük ve orta gelirli ülkelerde TB tanısında olağan kullanımı olan yayma mikroskopi ile de kıyasladık. Yayma mikroskopi düşük maliyetli ve uygulaması oldukça kolaydır, ancak eğitimli personel gerektirir ve en az iki balgam örneği vermesi gereken hasta için zahmetli olur. Ayrıca ilaç direnci hakkında bilgi vermez.

7 Şubat 2013 tarihine kadar herhangi bir dilde yapılan yayınları araştırdık ve çalışmaların sonuçlarındaki kayırma hatalarını göz önüne aldık.

Sonuçlar ne diyor

Derlemeye 9500 hasta üzerinde yürütülmüş 27 araştırma dahil edildi. Çalışmaların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yürütüldü. Çalışmaların çoğunda kayırma hatası riskini düşük bulduk.

Ana bulgularımız

TB tanısında Xpert® MTB/RIF doğrudur, hassasiyeti hemen tüm olguları tanıyabilecek derecede yüksektir (%89); ve özgüldür (%99).

Rifampisin direncini tanımada da Xpert® MTB/ RIF doğru, yani hassas (%95) ve özgül (%98) bulundu.

Xpert® MTB/RIF’in, HIV’lı ve HIV’i olmayan hastalarda benzer doğrulukta olduğu görüldü.

Derlememizin bu bulgularını TB belirtileri ile doktora giden, ancak sadece 100’ü gerçek hasta olan (%10) 1000 hayali hastaya uygularsak, Xpert® MTB/RIF 88 olguyu tanıyor ve 12 olguyu atlıyor. Buna karşın yayma mikroskopi 65 olguyu tanıyor ve 35 olguyu atlıyor.

Özet olarak, derlememiz Xpert® MTB/RIF’in TB tanısında yayma mikroskopiden daha doğru olduğunu, rifampisin direncini belirlemede de doğru olduğunu gösteriyor. Xpert® MTB/RIF birçok ülke için kullanışlı olabilir ileri laboratuar tesisleri ve uzman personel gerektirmez.

Kaynak

Steingart KR, Schiller I, Horne DJ, Pai M, Boehme CC, Dendukuri N. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD009593. DOI: 10.1002/14651858.CD009593.pub3

Orijinal yazı için: Expert MTB/RIF Testi

Tıbbi özet için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv