Kateterle İlişkili Enfeksiyonları Önlemek İçin SVK’ları Antiseptik Veya Antibiyotikle Kaplama

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Santral venöz kateterler (SVK) hastalara sıvı, ilaç, besin ve kanser tedavisi vermede kullanılır. SVK’lar periferik kateterlere kıyasla daha uzun olup vücudun daha derindeki büyük venlerine erişerek daha güvenli ve kalıcı damar içi yol sağlar. Ancak SCK kullanılan hastalarda özellikle kanda enfeksiyonlar sık görülür. Bu enfeksiyonlar bazen öldürücü olabilir. Bu enfeksiyonları azaltmak için, SVK’ların antiseptik ve antibiyotikle kaplamak ya da emdirmek gibi önlemler geliştirildi. Bu yeni teknolojiler umut verse de, mücadele için geliştirilen herhangi bir stratejiye adapte olabilen çok çeşitli bakterilere karşı, yeterince uzun süre etkili koruma sağlayıp sağlamadıkları belirsiz. Bunun yanı sıra, bu modifiye edilmiş kateterlerin, yoğun bakım ünitesi, standart koğuşlar ve kanser üniteleri gibi farklı ortamlardaki faydaları da sürekli değerlendirme gerektiriyor. Çalışmalar karışık sonuçlar verse de birçok klinik rehberlerde antimikrobiyal emdirilmiş kateterlerin kullanımı tavsiye ediliyor.

Derleme sorusu

Antimikrobik madde emdirilmiş SVK’ların erişkin hastalarda kan enfeksiyonları ve ölümlerdeki etkinlik ve güvenliği hakkında kanıtları derledik, 57 araştırma bulundu.

Araştırma tarihi

Derlememizin Mart 2012 versiyonunun bu güncellemesi, 2015 Martına kadar güncel kanıtlar içeriyor.

Çalışma özellikleri

11 tipte antimikrobik emdirme yapılmış toplam 16 784 kateterle yapılan 57 araştırmayı derledik. Bazı araştırmalarda raporlanmadığı ve tedavi sürecinde bazı hastalarda birden fazla SVK kullanılması mümkün olduğundan total katılımcı sayısı belirsiz. Hastalar çoğunlukla yoğun bakım ünitesinde (YBÜ), kanser üniteleri veya başka sağlık kurumlarında yatan ve İV tedavi ya da beslenme için SVK kullanılan 18 yaş üstü erişkinlerdi. Tüm araştırmalar katılımcı birim ya da hastaneyi terk ettiğinde bitirildi ve hastaları uzun süre izleyen çalışma olmadı.

Fon kaynakları

57 çalışmanın 26’sı tamamen ya da kısmen kateter üreticisi ya da distribütöründen fon aldı. İki çalışma devletten fon aldı ikisi fon almadı. Kalan 27 araştırmada fon kaynağı raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Normal kateter takılan katılımcılara kıyasla, antimikrobik emdirilmiş (emprenye) kateter kullanılan hastalarda kesinlikle kateterle ilişkili olan kan enfeksiyonları (KİKE) %2 daha az görüldü (ortalama mutlak azalma %2).

Yine antimikrobikli kateterlerde kolonizasyon ihtimali %9 azaldı (kolonizasyonda ortalama %9 mutlak azalma). Ancak kolonizasyonda azalma, çalışma kurumuna göre değişkenlik gösterdi, anlamlı faydalar sadece YBÜ’lerde yapılan araştırmalarda görüldü.

Genel kan enfeksiyonu oranında (klinik olarak teşhis edilen sepsis) veya ölümlerde anlamlı fark bulunmadı. Ancak bu sonuç ölçütleri, KİKE ve kateter kolonizasyonudan daha az sayıda araştırmada değerlendirildi. Antimikrobiyal emdirilmiş kateterlerde kanama, pıhtılaşma, ağrı ya da giriş yerinde kızarma gibi ters etkilere neden olma ihtimali, normal kateterlere kıyasla daha fazla olmadı.

Kanıt kalitesi

Bu derlemede edinilen bilgiler; KİKE, tüm nedenlerden ölümler ve ters etkiler gibi ana sonuç ölçütlerine dair yüksek kalitede kanıtlar sağladı. Ancak klinik teşhis edilen sepsisle ilgili kanıt kalitesine, belli araştırmaların seçici olarak yayınlanmadığı şüphesiyle orta değer biçtik. Kateter kolonizasyonuyla ilgili kanıtların kalitesine de, derlenen çalışmalardaki sonuçların yönünde büyük tutarsızlıklar olduğundan orta değer biçtik.

Yazarların kararı

Antimikrobik emdirilmiş edilen kateterler KİKE’leri ve kateterde kolonizasyonu önlemede, özellikle YBÜ’lerde etkiliyse de her ortamda etkili olmayabilir. Dahası derlememize göre, emprenye kateterler tüm kan enfeksiyonları ve ölüm sayılarını azaltır görünmüyor. KİKE’ler ve kateter kolonizasyonuyla, tüm kan enfeksiyonları arasında görülen çelişki, çoğu çalışmada kullanılan kateter ve kan kültürlerinin kısıtlamalarıyla ilişkili olabilir. Gelecekteki araştırmalara, tüm kan enfeksiyonları ve ölümler, anahtar sonuç ölçütü olarak dahil edilmeli ve katerle ilişkili enfeksiyon varlığını daha doğru olarak belirlemek için, kateterdeki ve kandaki mikroorganizmaları belirlemede ileri metotlar kullanmalı.

Kaynak

Lai N, Chaiyakunapruk N, Lai N, O'Riordan E, Pau W, Saint S. Catheter impregnation, coating or bonding for reducing central venous catheter-related infections in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD007878. DOI: 10.1002/14651858.CD007878.pub3

Orijinal özet için: Antimikrobiyal Santral Venöz Kateter

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv